NovostiZNAČAJ CT-a U ALGORITMU DIJAGNOSTIKE COVID-19

18 Marta, 2021

Akumulirajući literaturni podaci objavljeni u vodećim medicinskim časopisima (poput  N Engl J Med. 2020; Radiology. 2020;  Eur J Radiol 2020; ect …) ukazuju na značaj CT imidžinga  u dijagnozi i evaluaciji bolesti izazvane coronavirusom ( COVID-19).

Aktuelno je RT-PCR  ispljuvka, brisa grla i nosa , odn sekvencioniranje virusnog gena , zlatni standard u dijagnozi COVID-19.

CT pluća  u kratkom vremenskom periodu može da detektuje aktivni/akutni patološki proces po tipu pneumonije odn. zapaljenja pluća uz mogućnost procjene  težine. stepena upalnih manifestacija (no bez mogućnosti razlikovanja COVID-19 od drugih virusnih pa i bakterijskih infekcija pluća, imajući u vidu  tipične i atipične  CT manifestacije aktivnog patološkog procesa pneumoničnog kraktera). S obzirom na izrazito infektivan karakter COVID-19 brza dijagnoza, izolacija  i tretman su od krucijalnog značaja za javno zdravlje. Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, naročito u nedovoljno razvijenim ili zemljama u razvoju (regioni bez dostupnih ili sa nedovoljno dostupnim RT-PCR testiranjima), CT imidžing može sa visokom vjerovatnoćom sugerisati postojanje  COVID-19.

Prema navodima retrospektivne studije  Chungin Long i saradnika „ Diagnosis of the coronavirus disease (COVID-19) : rRT-PCR or CT ?, objavljene u Eur J Radiol 2020, Mar 25, CT pluća pokazuje veću senzitivnost  (vjerovatnoću pozitivnog nalaza kod inficiranih) u odnosu na rRT-PCR  metodu na početku bolesti  (97,2 % :  84,6%) .

Naime, od 36 pacijenata sa razvijenim respiratornim simptomima i  finalnom dijagnozom COVID-19 pneumonije , kojima je inicijalno ( na početku bolesti) rađen i dijagnostički  CT pluća i rRT-PCR testiranje, 35 pacijenata je imalo patološki CT nalaz ( 1 lažno negativan) , dok je inicijalni rRT-PCR pokazao pozitivan rezultat kod 30 pacijenata (6 lažno negativnih nakon prvog rRT-PCR testiranja, a koji su kasnije , u drugom/trećem aktu testiranja pokazali pozitivan rezultat na prisustvo koronavirusa).

Rezultati slično dizajnirane studije  sprovedene na 51 pacijentu a objavljene u stručnom časopisu Radiology (2020 Feb 19:200432), takođe ističu veću senzitivnost CT pluća ( 98%)  na COVID 19, u odnosu na RT-PCR metodu ( 71%) pri inicijalnoj prezentaciji pacijenta ( 50 od 51 pacijenta je imalo patološki CT nalaz kompatibilan sa virusnom pneumonijom)  favorizujući  upotrebu CT  u kombinaciji sa kliničko-epidemiološkim znacima u skriningu COVID-19.

U naučnom članku ( pismo uredniku) objavljenom u Military Medical Research (2020) 7:16, kineski autori predlažu prosti proces primarne identifikacije i stratifikacije potencijalno inficiranih pacijenata novim koronavirusom, na osnovu procjene  4 faktora: epidemiološkog rizika, kliničkih simptoma, rutinskih laboratorijskih testova i CT-a grudnog koša.

Shodno navedenom ( a imajući u vidu ALARA princip) u korelaciji sa kliničkim i lab.nalazima , nativni CT pluća može imati značajnu ulogu u skriningu i  stratifikaciji pacijenata suspektnih na COVID – 19.