ZNAČAJ CT-a U ALGORITMU DIJAGNOSTIKE COVID-19

Akumulirajući literaturni podaci objavljeni u vodećim medicinskim časopisima (poput  N Engl J Med. 2020; Radiology. 2020;  Eur J Radiol 2020; ect …) ukazuju na značaj CT imidžinga  u dijagnozi i evaluaciji bolesti izazvane coronavirusom ( COVID-19).

Aktuelno je RT-PCR  ispljuvka, brisa grla i nosa , odn sekvencioniranje virusnog gena , zlatni standard u dijagnozi COVID-19.

CT pluća  u kratkom vremenskom periodu može da detektuje aktivni/akutni patološki proces po tipu pneumonije odn. zapaljenja pluća uz mogućnost procjene  težine. stepena upalnih manifestacija (no bez mogućnosti razlikovanja COVID-19 od drugih virusnih pa i bakterijskih infekcija pluća, imajući u vidu  tipične i atipične  CT manifestacije aktivnog patološkog procesa pneumoničnog kraktera). S obzirom na izrazito infektivan karakter COVID-19 brza dijagnoza, izolacija  i tretman su od krucijalnog značaja za javno zdravlje. Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, naročito u nedovoljno razvijenim ili zemljama u razvoju (regioni bez dostupnih ili sa nedovoljno dostupnim RT-PCR testiranjima), CT imidžing može sa visokom vjerovatnoćom sugerisati postojanje  COVID-19.

Prema navodima retrospektivne studije  Chungin Long i saradnika „ Diagnosis of the coronavirus disease (COVID-19) : rRT-PCR or CT ?, objavljene u Eur J Radiol 2020, Mar 25, CT pluća pokazuje veću senzitivnost  (vjerovatnoću pozitivnog nalaza kod inficiranih) u odnosu na rRT-PCR  metodu na početku bolesti  (97,2 % :  84,6%) .

Naime, od 36 pacijenata sa razvijenim respiratornim simptomima i  finalnom dijagnozom COVID-19 pneumonije , kojima je inicijalno ( na početku bolesti) rađen i dijagnostički  CT pluća i rRT-PCR testiranje, 35 pacijenata je imalo patološki CT nalaz ( 1 lažno negativan) , dok je inicijalni rRT-PCR pokazao pozitivan rezultat kod 30 pacijenata (6 lažno negativnih nakon prvog rRT-PCR testiranja, a koji su kasnije , u drugom/trećem aktu testiranja pokazali pozitivan rezultat na prisustvo koronavirusa).

Rezultati slično dizajnirane studije  sprovedene na 51 pacijentu a objavljene u stručnom časopisu Radiology (2020 Feb 19:200432), takođe ističu veću senzitivnost CT pluća ( 98%)  na COVID 19, u odnosu na RT-PCR metodu ( 71%) pri inicijalnoj prezentaciji pacijenta ( 50 od 51 pacijenta je imalo patološki CT nalaz kompatibilan sa virusnom pneumonijom)  favorizujući  upotrebu CT  u kombinaciji sa kliničko-epidemiološkim znacima u skriningu COVID-19.

U naučnom članku ( pismo uredniku) objavljenom u Military Medical Research (2020) 7:16, kineski autori predlažu prosti proces primarne identifikacije i stratifikacije potencijalno inficiranih pacijenata novim koronavirusom, na osnovu procjene  4 faktora: epidemiološkog rizika, kliničkih simptoma, rutinskih laboratorijskih testova i CT-a grudnog koša.

Shodno navedenom ( a imajući u vidu ALARA princip) u korelaciji sa kliničkim i lab.nalazima , nativni CT pluća može imati značajnu ulogu u skriningu i  stratifikaciji pacijenata suspektnih na COVID – 19.

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.