Ortopedija

Ortopedija

U Eurofarm – Centar Poliklinici vršimo preglede i dijagnostiku ozljeda i bolnih stanja kompletnog sistema za kretanje.

Usluge koje nudi ortopedija u Eurofarm – Centar Poliklinici su:

  • Pregled ortopeda
  • Ultrazvučna dijagnostika dojenačkih kukova
  • Kontrolni ultrazvučni pregled
  • Punkcija zglobova i davanje bloka
  • Instilacija suplementa u zglob

Pored navedenih usluga, pružamo i usluge kompjuterizovane tomografije (CT) kompletnog Sistema za kretanje.