Opća medicina

Opća medicina

Prva i poslednja karika u obavljanju sistematskog pregleda, pored tima drugih specijalista, je ordinacija opće medicine.

Pored toga u ordinaciji opće medicine se obavlja:

  • Dijagnostika i liječenje akutnih poremećaja zdravlja
  • Kontrola i praćenje hroničnih poremećaja zdravlja
  • Konsultacije te liječnički savjeti
  • Izdavanje potvrda o zdravstvenom stanju