Paketi preventivnih pregleda

Paketi preventivnih pregleda

 • Medicinski pregledi
  • Kompletan klinički pregled /opći ili internistički/
  • EKG
 • Laboratorijske pretrage
  • Sedimentacija
  • Kompletna krvna slika sa diferencijalnom krvnom slikom
  • Šećer u krvi
  • Holesterol
  • Trigliceridi
  • Kompletan urin

Cijena pregleda: Na upit

 • Medicinski pregledi
  • Kompletan internistički pregled
  • EKG
  • Ultrazvuk abdomena
  • RTG pluća ili spirometrija
 • Laboratorijske pretrage
  • Sedimentacija
  • Kompletna krvna slika sa diferencijalnom krvnom slikom
  • Šećer u krvi
  • Holesterol
  • Trigliceridi
  • AST, ALT, gGT
  • Urea, kreatinin
  • Kompletan urin

Cijena pregleda: Na upit

 • Medicinski pregledi
  • Kompletan internistički pregled
  • EKG
  • Ultrazvuk abdomena
  • UZ dojki za žene
  • RTG pluća ili spirometrija
  • Kompletan ginekološki pregled za žene (TVS ili TAS, PAPA test, kolposkopija)
  • Urološki pregled za muškarce (UZ prostate, PSA total)
 • Laboratorijske pretrage
  • Sedimentacija
  • Kompletna krvna slika sa diferencijalnom krvnom slikom
  • Šećer u krvi
  • Holesterol
  • LDL, HDL
  • Trigliceridi
  • AST, ALT, gGT
  • Urea, kreatinin
  • Acidum uricum
  • Kompletan urin

Cijena pregleda za muškarce: Na upit

Cijena pregleda za žene: Na upit