NovostiU Eurofarm Centru u Uniticu vršimo dijagnostiku, liječenje i sprječavanje infektivnih bolesti

17 Septembra, 2018

Zakažite svoj termin kod prof. dr. Nade Koluder – Ćimić.

Terminom infektivne bolesti označavaju se sve bolesti koje nastaju kao posljedica infekcije bakterijama, virusima, gljivicama ili parazitima. Većina ovih mikroorganizama živi ili u organizmu čovjeka ili na površini kože. Međutim, postoje određene vrste ovih organizama koji mogu dovesti do nastajanja bolesti.

Veliki broj infektivnih bolesti se može prenijeti sa čoveka na čoveka. Postoje i infektivne bolesti koje se prenose ujedima insekta ili životinja, kao i bolesti koje se dobijaju konzumiranjem kontaminirane hrane ili vode.

Simptomi infektivnih bolesti mogu značajno varirati i zavise od toga koja vrsta mikroorganizma je izazvala bolest. Iako postoji veliki broj različitih infektivnih bolesti, većina njih ima nekoliko zajedničkih simptoma. To su uglavnom povišena temperatura, groznica i malaksalost. Blaži oblici nekih infekcija se uglavnom mogu uspješno izliječiti odmaranjem i kućnim liječenjem. Međutim, postoji i veliki broj infekcija koje mogu biti opasne po život i koje zahtjevaju hitnu medicinsku njegu.

Dijagnostika infektivnih bolesti podrazumjeva:

  • kliničku dijagnostiku
  • laboratorijsku dijagnostiku
  • ostale dijagnostičke procedure

U Eurofarm poslovnici u Uniticu zakažite svoj pregled kod prof. dr. Nade Koluder – Ćimić pozivom na broj 033/296 – 375.

Vaš,

Eurofarm Centar