U Eurofarm Centru u Uniticu vršimo dijagnostiku, liječenje i sprječavanje infektivnih bolesti

Zakažite svoj termin kod prof. dr. Nade Koluder – Ćimić.

Terminom infektivne bolesti označavaju se sve bolesti koje nastaju kao posljedica infekcije bakterijama, virusima, gljivicama ili parazitima. Većina ovih mikroorganizama živi ili u organizmu čovjeka ili na površini kože. Međutim, postoje određene vrste ovih organizama koji mogu dovesti do nastajanja bolesti.

Veliki broj infektivnih bolesti se može prenijeti sa čoveka na čoveka. Postoje i infektivne bolesti koje se prenose ujedima insekta ili životinja, kao i bolesti koje se dobijaju konzumiranjem kontaminirane hrane ili vode.

Simptomi infektivnih bolesti mogu značajno varirati i zavise od toga koja vrsta mikroorganizma je izazvala bolest. Iako postoji veliki broj različitih infektivnih bolesti, većina njih ima nekoliko zajedničkih simptoma. To su uglavnom povišena temperatura, groznica i malaksalost. Blaži oblici nekih infekcija se uglavnom mogu uspješno izliječiti odmaranjem i kućnim liječenjem. Međutim, postoji i veliki broj infekcija koje mogu biti opasne po život i koje zahtjevaju hitnu medicinsku njegu.

Dijagnostika infektivnih bolesti podrazumjeva:

  • kliničku dijagnostiku
  • laboratorijsku dijagnostiku
  • ostale dijagnostičke procedure

U Eurofarm poslovnici u Uniticu zakažite svoj pregled kod prof. dr. Nade Koluder – Ćimić pozivom na broj 033/296 – 375.

Vaš,

Eurofarm Centar

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.