Testirajte se na HPV te tako zaštitite sebe i partnera/partnericu jer neprepoznata infekcija može dovesti do raka grlića maternice!

Genitalna HPV-infekcija je spolno prenosiva bolest čija je učestalost u svijetu u porastu, osobito među mlađim, spolno aktivnim osobama oba spola.

Ovom vrstom infekcije se može zaraziti svaka osoba koja je bila u spolnom odnosu/kontaktu s osobom koja je zaražena HPV-om. Infekcija može biti prisutna i bez vidljivih znakova bolesti.

Također, zaraza može postojati i godinama nakon prestanka aktivnoga spolnog života.

U našem Eurofarm Centar Laboratoriju možete uraditi testiranje na HPV, test koji podrazumjeva tipizaciju 14 visokorozičnih tipova HPV-a, koji imaju visok onkogeni potencijal (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68) i 2 nisko – rizična (HPV 6 i 11) HPV genotipa.

Trajanje analiza tri do pet dana.

Za sve dodatne informacije pozovite na kontakt telefon 033/944-214.

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.