TESTIRAJTE SE NA COVID-19!

U nastojanju da pomognemo u procesu suzbijanja pandemije i povratka životnih aktivnosti na put prije izbijanja pandemije, Eurofarm Centar Vam nudi uslugu serološkog testiranja na virus COVID-19.

Cijena pojedinačnog testa je 60 KM. Testiranje se vrši u svim našim poslovnim jedinicama (Sarajevo, Tuzla, Visoko i Goražde).

Na osnovu uzetog uzorka krvi, rezultati su gotovi za samo 10-15 min. Rezultati pokazuju prisutvo ili odsustvo IgG i/ili IgM antitijela.

  • Ukoliko su u krvi  prisutna (pozitivna) samo IgG antitijela –   pacijent je bio zaražen, razvio  je imunitet, nije zarazan.
  • Ukoliko su u krvi prisutna (pozitivna)  IgM antitijela –  pacijent trenutno ima infekciju, razvija imunitet, ali je zarazan. U skladu sa uputama Epidemiološke službe neophodna je samoizolacija i kontrola testa nakon dvije sedmice. Ako je osoba duže od 7 dana bila ranije u samoizolaciji potrebna je kontrola nakon 7 dana. Bitno je napomenuti da inficirana osoba može, ali i ne mora imati simptome COVID-19.
  • Ukoliko su prisutna (pozitivna) oba antitijela (IgG i IgM) –  pacijent još uvijek ima prisutnu infekciju i postepeno razvija trajni imunitet. U skladu sa uputama Epidemiološke službe neophodna je samoizolacija i kontrola testa nakon dvije sedmice. Ako je osoba duže od 7 dana bila ranije u samoizolaciji potrebna je kontrola nakon 7 dana.
  • Ukoliko nisu prisutna (negativna) antitijela (IgG i IgM) –  pacijent nema znakova imuniteta na COVID-19, ali se ne isključuje da infekcija postoji u ranoj fazi. Ako postoji sumnja na kontakt ili su prisutni simptomi ponoviti test za tri do sedam dana.

 

Negativni rezultati serološkog testiranja na COVID-19 ne isključuju infekciju iz razloga što antitijela možda nisu imala dovoljno vremena da se formiraju. Pacijenti kod kojih nisu bila prisutna IgG i IgM antitijela (negativni) treba ponovno testirati za tri do sedam dana, a pozitivne rezultate treba potvrditi i drugim metodama PCR ili radiološki u izraženijim slučajevima.

 

 

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.