NovostiStudija Senke Mesihović-Dinarević oduševila učesnike Svjetskog kongresa kardiologa

20 Avgusta, 2018

Članica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu, koja je u junu ove godine nominirana za redovnog profesora Evropskog Univerziteta za mir – Ujedinjenih nacija (UN), prof. dr. Senka Mesihović-Dinarević, od 16. do 18. augusta ove godine učestvovala je radu Svjetskog kongresa kardiologa u Rimu.

Profesorica Mesihović-Dinarević je prezentirala rezultate studije: “Izazovi u otkrivanju riziko faktora za razvoja teroskleroze”.

Kako je potvrđeno za Radiosarajevo.ba, organizatori su ukazali na izniman kvalitet ove studije, relevantnost u odnosu na rejting Kongresa, te “izuzetno dobar definisan fokus projekta, kao i trajnu i izazovnu temu istraživanja”.

Ovo je, inače, prva faza studije koja se provodi u Njemačkoj, te južnoevropskom regionu, i to Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji, o kardiovaskularnim bolestima i oralnom zdravlju, to jeste utjecaju oralnog zdravlja trudnica na dječije kardiovaskularno zdravlje.

Cilj ove studije je, prema profesorici Mesihović-Dinarević, istraživanje prominentnih prediktora ranog kardiovaskularnog rizika i to: povećanje indexa tjelesne mase, povišenih vrijednosti krvnog pritiska i zadebljanja kompleksa intima-media karotidne arterije u odnosu na djecu čije su majke imale dobro oralno zdravlje tokom tudnoće.

Prijevremeno rođena djeca ili djeca male porođajne težine imaju visoku incidencu kardiovaskularnih riziko faktora: gojaznosti, hipertenzije, dislipidemije i tip 2 šećerne bolesti“, navodi se, uz ostalo, u studiji.

Ovo istraživanje je inicirao nedovoljan uvid u moguće patološke implikacije oralnog statusa trudnica i pojave ranih kardiovaskularnih rizikofaktora kod djece. Moguća je, kako otkriva studija, veza između peridontalne bolesti trudnica (nezdravo zubno meso i zubi) i rizika za prijevremeni porod djece niske porođajne težine.

Istraživanja ove studije su pokazala da je kod trudnica sa peridontalnom bolesti (nezdravo zubno meso i zubi) dva do sedam puta veći rizik za prijevremeno rođenje djece!

Prezentirano kardiovaskularno-oralno zdravlje za regiju Balkana, kako navodi doktorica Mesihović-Dinarević, može se primijeniti kao geografski, demografski i epidemiološki izvor informacija za otkrivanje i identifikaciju novih potencijalnih riziko faktora za prijevremni porod i mogući razvoja teroskleroze.

Dalje ističe da, primarnu prevenciju ateroskleroze treba početi što je moguće ranije, tokom trudnoće, djetinjstva, kreirajući zdrav način života, što bi moglo prevenirati ili usporiti razvoj ateroskleroze.

Redovna dentalna terapija može smanjiti učestalost pojave karijesa, peridontalne bolesti kod trudnica, učestalost prematuriteta, novorodjenčadi niske porođajne težine, sa svim potencijalnim komplikacijama, uz smanjenje troškova neonatalne intenzivne njege koju zahtijevaju prijevremeno rođena djeca, kao i kardiovaskularnih reperkusija na zdravlje novorođenčeta“, potvrđuje studija prof. dr. Senke Dinarević-Mesihović.

Dr. Mesihović-Dinarević diplomirala je kao student generacije na Medicinskom fakultetu 1982. godine. Dobitnica je nagrade “Dr. Bogdan Zimonjić” i Zlatne značke “Hasan Brkić”. Objavila je više od 200 radova u domaćim i stranim medicinskim časopisima. Od 1982. godine bila je zaposlena na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu, a na poziciji šefice Klinike nalazila se od 2003. godine. Autorica je desetina knjiga i priručnika, recenzentkinja pet knjiga, mentorica u diplomskim radovima studenata pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Sjedinjenim Američkim Državama, Visokoj zdravstvenoj školi i Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i mentorica u brojnim magistarskim i doktorskim radovima.