Sistem kvaliteta

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Upravljanje kvalitetom

Osnova pouzdanog laboratorijskog nalaza

Osnovni principi naše pouzdanosti, odgovornosti I stručnosti djlovanja jesu stvaranje kvalitativnih usluga, kontinuirano unapređenje tehnološke opremljenosti, vodeći računa o svim aspektima u lancu koji mogu imati utjecaj na pružanje zdravstvenih usluga. Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, kvalitet usluga u svim fazama procesa rada kontinuirano nadgledamo, analiziramo, ocjenjujemo i poboljšavamo, koristeći najnaprednije tehnike i metode namjenjene sistemu razvoja usluga kvaliteta.

Težimo obezbjediti usluge dijagnostike i liječenja u skladu sa najvišim svjetskim standardima korištenjem modernih tehnologija, a poštujući temeljne etičke principe na kojima počiva naša profesija. Svi procesi i postupci su usmjereni na smanjenje rizika, te stvaranje prilka u cijelom lancu pružanja zdravstvenih usluga. Naša vizija jeste kontinuirano poboljšavanje sistema kvaliteta, što ostvarujemo kroz razvoj ljubaznog i stručnog medicinskog osoblja Eurofarm Centra. Vašu posjetu pretvaramo u ugodan doživljaj.

ISO 9001:2015

Eurofarm Centar laboratorija ispunjava sve zahtjeve standarda ISO 9001:2015, što dokazuje sertifikat izdat od strane TuV NORD CERT GmbH.
https://poliklinika.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2022/02/EUROFARM-BOS-1-page-002.jpg
https://poliklinika.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2022/02/EUROFARM-BOS-1-page-001.jpg