Psihijatrija i neurologija

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Neurologija je grana medicine koja se bavi bolestima mozga, kičmene moždine, perifernih živaca i mišića.

 • Neurologija
 • Šta je psihijatrija?
 • Šta je psihoterapija?

Neurologija je grana medicine koja se bavi bolestima mozga, kičmene moždine, perifernih živaca i mišića. U Eurofarm Poliklinici vršimo dijagnostiku i liječenje najčešćih neuroloških bolesti, kao što su:

 • moždani udar
 • epilepsija
 • tumori mozga i kičmene moždine
 • degenerativne bolesti mozga i kičmenog stuba
 • autoimune bolesti
 • povrede mozga ili kičme
 • bolesti krvnih žila u sklopu ateroskleroze
 • dijabetesa
 • hiperlipidemije.

U svom pokušaju da definiše, razumije i kategoriše poremećaje i pronađe najbolje način liječenja, psihijatar je uvijek u kompleksnoj borbi sa ljudskim mozgom.

Oba, i biološki faktor i faktor okoline, učestvuju u simptomima stresa i uloga svakoga je različita od osobe do osobe. Psihoterapija i lijekovi uspješno liječe večinu psihičkih poremećaja i obično u kombinaciji najbolje djeluju.

Psihoterapija je terapija razgovora sa psihologom koji pokušava na najbolji mogući način da dijagnosticira i liječi mentalne i emotivne probleme.

Terapija može imati različite forme – kognitivna terapija ponašanja, empatička kongnitivna terapija, psihodinamska terapija ili kombinacija svih ovih zajedno – ali u centru svega je uspješna veza između terapeuta i pacijenta!

Naše usluge

Pružamo usluge iz široke palete medicinskih oblasti!