Pristupnica

REGISTRUJTE SE I OSIGURAJTE STALNI POPUST OD 10% NA SVE USLUGE EUROFARM CENTRA!

*Popust se ne odnosi na usluge CT uređaja.

Da li ste član ASA Prevent grupacije? Ne Da

Pol: ŽenskiMuški

Izjavljujem da su dostavljeni podaci istiniti i tačni, te potvrđujem da sam saglasan/na da se moji podaci koriste u svrhu promocije PZU "Eurofarm - Centar Poliklinika".

Sva polja su obavezna!

Pol: ŽenskiMuški

Izjavljujem da su dostavljeni podaci istiniti i tačni, te potvrđujem da sam saglasan/na da se moji podaci koriste u svrhu promocije PZU "Eurofarm - Centar Poliklinika".

Sva polja su obavezna!

Saglasnost o prikupljanju i korištenju podataka

Član ovim izjavljuje – uz stalnu mogućnost opoziva –  da je saglasan/na da PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika”  koristi podatke za kreiranje personaliziranih informacija kao i za uspostavljanje kontakta putem e-maila, pošte ili lično radi informisanja članova o aktuelnim dodatnim pogodnostima i novim uslugama. Član svoj pristanak može u svako vrijeme opozvati pismenim putem ili e-mailom na info.efc@eurofarm.ba. Pismeni opoziv se upućuje na PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika”, Butmirska cesta 10, 71210 Ilidža.