NovostiPredavanje na temu „Šećerna bolest – Diabetes mellitus“

14 Novembra, 2019

Na poziv gđe Amre Lojo, administrativnog asistenta Udruženja partnerstva za javno zdravlje, dr.sci.med Amina Godinjak, specijalista interne medicine Eurofarm Centar Poliklinike je održala predavanje u  Centru za zdravo starenje Općine Novo Sarajevo.

Doktorica Godinjak je održala predavanje na temu  „Šećerna bolest- Diabetes mellitus“ u sklopu Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa koji se održava 14. novembra. Članovi Centra za zdravo starenje Općine Novo Sarajevo su imali priliku čuti o dijagnostici, komplikacijama i najnovijim smjernicama u tretmanu šećerne bolesti.

Liječenje šećerne bolesti podrazumjeva obavezno određeni režim ishrane, doziranu svakodnevnu fizičku aktivnost, a prema potrebi i u zavisnosti od tipa šećerne bolesti uključuju se  lijekovi ili inzulin. Uspješne i trajne regulacije ove bolesti nema bez odgovarajućeg higijensko – dijetskog režima (ishrane, fizičke aktivnosti i odmora). Šećerna bolest, kao uostalom i mnoge druge bolesti, traži veoma tijesnu saradnju ljekara i bolesnika.