Predavanje na temu „Šećerna bolest – Diabetes mellitus“

Na poziv gđe Amre Lojo, administrativnog asistenta Udruženja partnerstva za javno zdravlje, dr.sci.med Amina Godinjak, specijalista interne medicine Eurofarm Centar Poliklinike je održala predavanje u  Centru za zdravo starenje Općine Novo Sarajevo.

Doktorica Godinjak je održala predavanje na temu  „Šećerna bolest- Diabetes mellitus“ u sklopu Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa koji se održava 14. novembra. Članovi Centra za zdravo starenje Općine Novo Sarajevo su imali priliku čuti o dijagnostici, komplikacijama i najnovijim smjernicama u tretmanu šećerne bolesti.

Liječenje šećerne bolesti podrazumjeva obavezno određeni režim ishrane, doziranu svakodnevnu fizičku aktivnost, a prema potrebi i u zavisnosti od tipa šećerne bolesti uključuju se  lijekovi ili inzulin. Uspješne i trajne regulacije ove bolesti nema bez odgovarajućeg higijensko – dijetskog režima (ishrane, fizičke aktivnosti i odmora). Šećerna bolest, kao uostalom i mnoge druge bolesti, traži veoma tijesnu saradnju ljekara i bolesnika.

Sljedeća vijest

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.