NovostiObradujte svoje najdraže Eurofarm Centar poklon karticom!

12 Aprila, 2019

Za svoje najdraže uvijek imamo najljepše želje, a to je da su zdravi i sretni. Eurofarm Centar Poliklinika se potrudila da svoje najdraže obradujete posebnim poklonom i pokažete im kako brinete o njihovom zdravlju!

Izaberite karticu u različitim vrijednosnim iznosima:

 1. Kartica u vrijednosti od 50 KM
 2. Kartica u vrijednosti od 100 KM
 3. Kartica u vrijednosti od 200 KM
 4. Preventivni sistematski pregled za žene  215 KM
 5. Preventivni sistematski pregled za muškarce 195 KM

 

 

Pravilnik korištenja poklon kartice Eurofarm Centar Poliklinike!

 

PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika”, kao izdavatelj Poklon kartice utvrđuje Pravila korištenja poklon kartice.

Ova pravila se odnose kako na PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika”, tako i na kupca/korisnika Eurofarm Centar poklon kartice.

Kupovinom Eurofarm Centar poklon kartice kupac prihvata Pravilnik korištenja kartice.

 

 • Kartica se može kupiti samo u podružnicama PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika”.
 • Poklon kartica ne glasi na ime, te je iz tog razloga prenosiva.
 • Kartica se može koristiti za plaćanje svih medicinskih usluga koje pruža PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika”.
 • Kartica se mora iskoristiti u roku od 12 mjeseci od dana kupovine iste.
 • Kartica se može korisitit samo jedanput, dok se neiskorišteni dio novca ne vraća. Ukoliko Kupac/Korisnik želi iskoristiti neiskorišteni dio novca koji je manji u odnosu na cijenu usluge za koju želi da mu bude pružena – razliku novca može doplatiti.
 • Nakon korištenja kartice, ista se zadržava u poslovnici u kojoj je Kupac/Korisnik dobio pružene usluge.
 • PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” ne odgovara za gubitak poklon kartice, te zbog toga u slučaju gubitka ili uništenja kartice za istu nije moguće tražiti povrat novca ili bilo koju drugu naknadu štete.
 • Kupac/Korisnik Eurofarm Centar poklon kartice može telefonskim pozivom naručiti svoj termin.
 • Poliklinika zadržava pravo izmjene ovih Pravila, odnosno ukidanja daljnje prodaje poklon kartica u svakom trenutku, uz obavezu da Kupcu/Korisniku omogući korištenje iste do njihovog roka trajanja.
 • O svakoj izmjeni općih uslova korištenja PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” će obavijestiti Kupca/Korisnika  putem WEB stranice  eurofarmcentar.ba. Izmjene stupaju na snagu 10 dana od dana objave na navedenoj WEB stranici, a smatraju se prihvaćenim ako Kupac/Korisnik u tom roku ne iskoristi karticu.