Obradujte svoje najdraže Eurofarm Centar poklon karticom!

Za svoje najdraže uvijek imamo najljepše želje, a to je da su zdravi i sretni. Eurofarm Centar Poliklinika se potrudila da svoje najdraže obradujete posebnim poklonom i pokažete im kako brinete o njihovom zdravlju!

Izaberite karticu u različitim vrijednosnim iznosima:

 1. Kartica u vrijednosti od 50 KM
 2. Kartica u vrijednosti od 100 KM
 3. Kartica u vrijednosti od 200 KM
 4. Preventivni sistematski pregled za žene  215 KM
 5. Preventivni sistematski pregled za muškarce 195 KM

 

 

Pravilnik korištenja poklon kartice Eurofarm Centar Poliklinike!

 

PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika”, kao izdavatelj Poklon kartice utvrđuje Pravila korištenja poklon kartice.

Ova pravila se odnose kako na PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika”, tako i na kupca/korisnika Eurofarm Centar poklon kartice.

Kupovinom Eurofarm Centar poklon kartice kupac prihvata Pravilnik korištenja kartice.

 

 • Kartica se može kupiti samo u podružnicama PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika”.
 • Poklon kartica ne glasi na ime, te je iz tog razloga prenosiva.
 • Kartica se može koristiti za plaćanje svih medicinskih usluga koje pruža PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika”.
 • Kartica se mora iskoristiti u roku od 12 mjeseci od dana kupovine iste.
 • Kartica se može korisitit samo jedanput, dok se neiskorišteni dio novca ne vraća. Ukoliko Kupac/Korisnik želi iskoristiti neiskorišteni dio novca koji je manji u odnosu na cijenu usluge za koju želi da mu bude pružena – razliku novca može doplatiti.
 • Nakon korištenja kartice, ista se zadržava u poslovnici u kojoj je Kupac/Korisnik dobio pružene usluge.
 • PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” ne odgovara za gubitak poklon kartice, te zbog toga u slučaju gubitka ili uništenja kartice za istu nije moguće tražiti povrat novca ili bilo koju drugu naknadu štete.
 • Kupac/Korisnik Eurofarm Centar poklon kartice može telefonskim pozivom naručiti svoj termin.
 • Poliklinika zadržava pravo izmjene ovih Pravila, odnosno ukidanja daljnje prodaje poklon kartica u svakom trenutku, uz obavezu da Kupcu/Korisniku omogući korištenje iste do njihovog roka trajanja.
 • O svakoj izmjeni općih uslova korištenja PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” će obavijestiti Kupca/Korisnika  putem WEB stranice  eurofarmcentar.ba. Izmjene stupaju na snagu 10 dana od dana objave na navedenoj WEB stranici, a smatraju se prihvaćenim ako Kupac/Korisnik u tom roku ne iskoristi karticu.
O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.