fbpx

O nama

Mi smo pouzdani, odgovorni, stručni!

Dugogodišnje iskustvo!

Pružamo usluge iz široke palete medicinskih oblasti!

Eurofarm Centar može se pohvaliti višegodišnjom tradicijom u kvaliteti, efikasnosti, sigurnosti i dostupnosti u pružanju zdravstvenih usluga našim korisnicima. Od osnivanja do danas svojim pacijentima obezbjeđujemo visoko kvalitetnu i sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu od strane najeminentnijih stručnjaka iz oblasti zdravstva. U mogućnosti smo u kratkom vremenskom roku provesti kompletnu evaluaciju zdravstvenog stanja naših pacijenata bez čekanja i na jednom mjestu. U savremeno opremljenim prostorima, uz ljubazno i stručno medicinsko osoblje Eurofarm Centra, Vašu posjetu pretvorićemo u ugodan doživljaj.

1999.

Začetak ideje

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja. U samom srcu Ilidže, mjesta koji su i prije nekoliko hiljada godina Rimljani prepoznali kao veoma važno lječilište na ovim prostorima, osnivači se odlučuju izgraditi novo, savremeno lječilište, mjesto gdje ćete pronaći spoj iskustva, profesionalizma, ljubaznosti, mladosti i zrelosti, koje služi i brine za zdravlje svojih pacijenata.

Naša

MISIJA

Naša misija je obezbjediti pacijentima Eurofarm Centra usluge dijagnostike i liječenje u skladu sa najvišim svjetskim standardima od strane najeminentnijih stručnjaka iz oblasti medicine, korištenjem modernih tehnologija a poštujući temeljne etičke principe na kojima počiva naša profesija.

Naša

VIZIJA

Naša vizija je postati vodeća privatna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini, u pružanju zdravstvene usluge u skladu sa najsavremenijim svjetskim trendovima iz područja medicine a koja će omogućiti kvalitetnu, sveobuhvatnu, kontinuiranu i pristupačnu zdravstvenu zaštitu našim pacijenatima.

Naš tim

SlikaIme i prezimeTitula
image1Alma Murtezić - Salkanovićspecijalista oftalmolog
image1Amil Duhović
diplomirani inžinjer medicinske radiologije
image1Asim Prutina, Prim. Dr.specijalista internist
image1Azra Avdagić, Prim. Dr.specijalista internist-dijabetolog
image1Dunja Latifić Jasnič, Mr. Sci. Dr.
specijalist internist subspecijalista kardiolog
image1Edin Grčodiplomirani inžinjer laboratorijske dijagnostike
image1Edin Prelević, Mr. Sci. Dr.specijalista radiolog - subspecijalista ultrazvučne dijagnostike
image1Eldina Čengićspecijalista opće medicine s edukacijom iz porodične medicine
image1Elma Ibrahimpašić, Mr. Sci. Dr.specijalista medicine rada
image1Elmir Gušodiplomirani inžinjer medicinske radiologije
image1Emina Kadrićdiplomirani psiholog
image1Enis Hasanović, Mr. Med. Sci. Dr.specijalista ginekologije i akušerstva
image1Enra Đeševićljekar opće prakse
image1Entezam Šahović, Prim. Dr.specijalista onkolog-hematolog
image1Esad Bučuk, Prim. Dr.specijalista radiolog - subspecijalista ultrazvučne dijagnostike
image1Goran Akšamija, Doc. Dr. Sci. Med.specijalista opće i abdominalne hirurgije
image1Gordana Vuković, Prim. Dr.specijalista pedijatar
image1Ibrahim Špirtović, Prim. Dr.specijalista pedijatar
image1Indira Kulenović, Doc. Dr. Sci. Med.spec.internist-dijabetolog
image1Ismar Rašić, Doc. Dr. Sci. Med.specijalista opće i abdominalne hirurgije
image1Izeta Kurbašić, Doc. Dr. Sci. Med.specijalist internist subspecijalista kardiolog
image1Jasmina Gutić, Doc. Dr. Sci. Med.specijalista ginekologije i akušerstva
image1Jasminka Alagić-Smailbegović, Doc. Dr.specijalista otorinolaringolog
image1Jasminka Maglajlić, Prim. Dr.specijalista pulmolog
image1Kemal Korjenić, Prim. Dr.specijalista interne medicine subpscijalista gastroenterolog
image1Kerim Begić, Prim. Mr. Sci. Dr.specijalista ginekologije i akušerstva
image1Marko Bukša, Prof. Dr.specijalist internist subspecijalista kardiolog
image1Meliha Alendar, Prim. Dr.specijalista oftalmolog
image1Miralem Đeševićspecijalista internist
image1Mustafa Hiroš, Prof. Sci. Dr. Med.specijalista urolog
image1Nada Koluder Čimić, Prim. Dr. Sci. Med.specijalista infektolog
image1Nađa Kudodiplomirani psiholog
image1Naida Tirospecijalista neuropsihijatar
image1Nina Solakovićspecijalista dermatovenerolog
image1Sabahudin Topalovićspecijalista urolog
image1Sakip Korač, Prim. Dr.specijalista ortoped
image1Samija Selimović-Šarac, Prim. Dr.specijalista medicine rada
image1Seana Bejtulaspecijalista dermatovenerolog
image1Senka Mesihović Dinarević, Akademik Prof. Dr.specijalist internist subspecijalista kardiolog
image1Silvija Selmanovićljekar opće prakse
image1Sunčica Starović Bajčetićspecijalista radiolog - subspecijalista ultrazvučne dijagnostike
image1Tina Čeljodiplomirani psiholog
image1Uzejfa Mimić, Prim. Dr.specijalista medicine rada
image1Vasvija Šahinović, Prim. Dr.specijalista ginekologije i akušerstva
image1Vesna Loza, Doc. Dr. Sci. Med.specijalist internist subspecijalista kardiolog