fbpx

O nama

Mi smo pouzdani, odgovorni, stručni!

Dugogodišnje iskustvo!

Pružamo usluge iz široke palete medicinskih oblasti!

Eurofarm Centar može se pohvaliti višegodišnjom tradicijom u kvaliteti, efikasnosti, sigurnosti i dostupnosti u pružanju zdravstvenih usluga našim korisnicima. Od osnivanja do danas svojim pacijentima obezbjeđujemo visoko kvalitetnu i sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu od strane najeminentnijih stručnjaka iz oblasti zdravstva. U mogućnosti smo u kratkom vremenskom roku provesti kompletnu evaluaciju zdravstvenog stanja naših pacijenata bez čekanja i na jednom mjestu. U savremeno opremljenim prostorima, uz ljubazno i stručno medicinsko osoblje Eurofarm Centra, Vašu posjetu pretvorićemo u ugodan doživljaj.

1999.

Začetak ideje

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja. U samom srcu Ilidže, mjesta koji su i prije nekoliko hiljada godina Rimljani prepoznali kao veoma važno lječilište na ovim prostorima, osnivači se odlučuju izgraditi novo, savremeno lječilište, mjesto gdje ćete pronaći spoj iskustva, profesionalizma, ljubaznosti, mladosti i zrelosti, koje služi i brine za zdravlje svojih pacijenata.

Naša

MISIJA

Naša misija je obezbjediti pacijentima Eurofarm Centra usluge dijagnostike i liječenje u skladu sa najvišim svjetskim standardima od strane najeminentnijih stručnjaka iz oblasti medicine, korištenjem modernih tehnologija a poštujući temeljne etičke principe na kojima počiva naša profesija.

Naša

VIZIJA

Naša vizija je postati vodeća privatna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini, u pružanju zdravstvene usluge u skladu sa najsavremenijim svjetskim trendovima iz područja medicine a koja će omogućiti kvalitetnu, sveobuhvatnu, kontinuiranu i pristupačnu zdravstvenu zaštitu našim pacijenatima.

Naš tim

Ime i prezimeTitula
Prof. dr. Marko Bukša specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog
Doc. dr. Indira Kulenović specijalista internista - dijabetolog
Prof. dr. Mustafa Hiroš specijalista urolog
Prof. dr. Jasminka Alagić specijalista otorinolaringolog
Doc. dr. Ljubica Todorović specijalista neuropsihijatar
Doc. dr. Vesna Lozaspecijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog
Dr. Senad Pozder specijalista oftalmolog
Prim. mr. sci. dr. Adisa Šaković specijalista oftalmolog
Prim. dr. Jasminka Maglajlić specijalista pulmolog
Prim. dr. Mersa Konjičanin specijalista oftalmolog
Mr. sc. med. Radmila Balaban specijalista oftalmolog
Doc. dr. Azra Husić-Selimović specijalista gastroenterolog
Spec. intern. Fahrudin Balijagić specijalista interne medicine
Dr. Milica Kunaracspecijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog
Dr. Emsad Halilović ljekar opće prakse
Mr. sci. dr. Denis Mačkić specijalista interne medicine
Dr. Senad Grišević specijalista oftalmolog
Tina Čeljo diplomirani psiholog
Dr. Minja Mandurić specijalista oftalmolog
Dr. Izeta Kurbašić specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog
Prim. dr. Kemal Korjenić specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterolog
Doc. Goran Akšamija specijalista opće i abdominalne hirurgije
Prim. dr. Edina Ibrahimagić specijalista neuropsihijatar
Dr. Eldina Čengić specijalista opće medicine s edukacijom iz porodične medicine
Mr. sci. med. dr. Nina Solaković specijalista dermatovenerolog
Dr. Sabahudin Topalović specijalista urolog
Prim. dr. Dunja Latifić-Jasnić specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog
Dr. Seana Bejtula specijalista dermatovenerolog
Prim. dr. Mirsada Sarajlić specijalista oftalmolog
Mr. sci. dr. Miralem Đešević specijalista interne medicine
Dr. med. Dževad Avdagić specijalista fizijatar
Prim. dr. Esad Bučuk specijalista radiolog - subspecijalista ultrazvučne dijagnostike
Mr. sci. dr. Edin Prelević specijalista radiolog, subspecijalista ultrazvučne dijagnostike
Dr. Seldžana Delić specijalista oftalmolog
Prim. dr. Hasan Leto specijalista vaskularne hirurgije
Dr. Zoran Šarenac specijalista urolog
Doc. dr. Jasmina Gutić specijalista ginekologije i akušerstva
Dr. Jasmina Ahmetspahić specijalista pulmolog
Prim. dr. Ibrahim Špirtović specijalista pedijatar
Dr. Silvija Selmanović-Šok ljekar opće prakse
Prof. dr. Entezam Šahović specijalista onkolog-hematolog
Mujagić Mersiharefleksiolog
Azra Kuljuh diplomirani psiholog
Prim. dr. Azra Frenjo specijalista neuropsihijatar
Prim. dr. Belmana Pašić specijalista neuropsihijatar
Mr. sc. med. Branislava Čurčić specijalista neurolog
Dr. Uzejfa Mimić specijalista medicine rada
Prim. dr. Samija Selimović-Šarac specijalista medicine rada
Acc. prof. dr. Senka Dinarević specijalista pedijatar, subspecijalista kardiolog
Dr. Enra Đešević ljekar opće prakse
Prim. dr. Gordana Vuković specijalista pedijatar
Mr. sci. Enis Hasanović specijalista ginekologije i akušerstva
Prof. dr. Nada Koluder – Ćimić specijalista infektolog
Prim. dr. Rusmir Hadžihuseinović specijalista urolog-ultrasoničar
Prim. dr. Meliha Alendar specijalista oftalmolog
Mr. sc. dr. Elma Ibrahimpašić specijalista medicine rada
Dr. Naida Tiro specijalista neuropsihijatar
Nađa Čilić Kudo magistar psihologije
Dr. Alma Murtezić – Salkanović specijalista oftalmolog
Prim. mr. sci. med. dr. Asim Prutina specijalista interne medicine
Dr.spec. Sunčica Bajčetić specijalista radiolog, subspecijalista ultrazvučne dijagnostike
Prim. dr. mr. Biljana Milinković specijalista pedijatar
Prim. dr. Mehmed Polić specijalista interne medicine
Prim. dr. Sakip Korać specijalista ortoped
Prim. dr. Kerim Begić specijalista ginekologije i akušerstva
Emina Omerbegović magistar psihologije
Mr. sci. dr. Edin Avdagić specijalista radiolog
Dr. Marina Milikić specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr. Murisa Ćemalovićspecijalista interne medicine, subspecijalista endokrinolog-dijabetolog
Prim dr. Snežana MališSpecijalista interne medicine, subspecijalista endokrinolog-dijabetolog