NovostiNovi digitalni RTG Aparat DR 400!

27 Septembra, 2021

S ponosom Vam predstavljamo novi digitalni RTG Aparat DR 400!
•60% manja doza zračenja u odnosu na standardne rtg aparate
•RTG DR 400 aparat daje visoko kvalitetnu RTG sliku pri malim dozama zračenja
•Skraćeno vrijeme ekspozicije, te obrade i pripreme slike (za nekoliko sekundi)

KONTAKT RADIOLOŠKOG CENTRA: 033 296 377

ADRESA: FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA 1