Novi član našeg tima – dr. sc. Amina Godinjak, specijalista interne medicine

Dr. sc. Amina Godinjak je rođena 1982. godine u Sarajevu. Pohađala je osnovu školu u Sarajevu i Zagrebu, a gimnaziju u Melbournu, Australija. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine. Odbranila je magi­starski rad 2012. godine, a doktorsku disertaciju 2016. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Specijalistički ispit iz Interne medicine položila je 2017. godine. Dosad je objavila 15 naučnih radova te prezentirala više od 20 radova na kongresima s međunarodnim učešćem. Član je Evropskog udruženja endokrinologa i sekretar Udruženja endokrinologa i dijabetologa u BiH. Aktivni je član/predavač u “Kardiološkom edukativnom centru Sarajevo”. Koautorica je univerzitetskog udžbenika „(R)evolucija odnosa ljekar-pacijent“ (http://ljekarpacijent.com/).  Bogato i vrijedno kliničko iskustvo je stekla u toku devetogodišnjeg rada u Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu. Zaposlena je kao specijalista interne medicine u Eurofarm Centar Poliklinici u Sarajevu.

Sljedeća vijest

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.