Novi član našeg tima – Dr. Adnan Mehić, specijalist dijagnostičke radiologije

Dr. Adnan Mehić, specijalist dijagnostičke radiologije završio je Medicinski fakultet u Sarajevu, a pripravnički staž u Kantonalnoj bolnici Zenica. Specijalističko usavršavanje i polaganje specijalističkog ispita iz Dijagnostičke radiologije stekao je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Kao specijalist dijagnostičke radiologije radio je u JU DZ Kakanj i Poliklinici Dr. Al – Tawil. Kao ljekar opće prakse, prije položenog specijalističkog ispita radio je u JU DZ Kakanj i HMP.

Kontinuiranu edukaciju provodi aktivnim sudjelovanjem na međunarodnim kongresima u zemlji i inostranstvu. Član je Evropskog udruženja radiologa i Udruženja radiologa Bosne i Hercegovine. U radu s klijentima je izrazito pedantan, strpljiv i precizan, a posebnu pozornost u svom radu sa klijentima posvećuje izgradnji odnosa ispunjenog povjerenjem.

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.