NovostiNovi član našeg tima – Dr. Adnan Mehić, specijalist dijagnostičke radiologije

24 Jula, 2019

Dr. Adnan Mehić, specijalist dijagnostičke radiologije završio je Medicinski fakultet u Sarajevu, a pripravnički staž u Kantonalnoj bolnici Zenica. Specijalističko usavršavanje i polaganje specijalističkog ispita iz Dijagnostičke radiologije stekao je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Kao specijalist dijagnostičke radiologije radio je u JU DZ Kakanj i Poliklinici Dr. Al – Tawil. Kao ljekar opće prakse, prije položenog specijalističkog ispita radio je u JU DZ Kakanj i HMP.

Kontinuiranu edukaciju provodi aktivnim sudjelovanjem na međunarodnim kongresima u zemlji i inostranstvu. Član je Evropskog udruženja radiologa i Udruženja radiologa Bosne i Hercegovine. U radu s klijentima je izrazito pedantan, strpljiv i precizan, a posebnu pozornost u svom radu sa klijentima posvećuje izgradnji odnosa ispunjenog povjerenjem.