NOVE GENETIČKE ANALIZE

Eurofarm Centar od danas nudi prošireni spektar usluga iz oblasti molekularne dijagnostike i genetičke analize kreirane prema potrebama pacijenata, a u svrhu bolje dijagnoze, uspješnije borbe sa bolešću i ciljane terapije.
U nastavku možete pročitati detaljnije o kojim analizama je zapravo riječ!


Onkološke analize:
 panel za rak dojke i jajnika: BRCA1 i BRCA2 geni
– panel za tumore pluća i debelog crijeva: 22 gena
– panel za rak štitne žlijezde: ERT i MEN geni
– melanom: analiza BRAF gena
– karcinom grlića maternice: metilacijski test

Nasljedne bolesti:
cistična fibroza: CFTR gen
-panel za juvenilnu epilepsiju/monoklonične napade
-kardiovaskularni panel: 78 gena 

Imunologija:
– HLA B27 molekularna detekcija
– celijakija: fragmentalna analiza dva genotipa

Prenatalna dijagnostika (gubitak trudnoće):
– panel za neplodnost kod žena: 84 gena 
– panel za neplodnost kod muškaraca: 84 gena

Uzorci za onkološke analize su tkiva (bioptičko tkivo), za sve ostale analize se uzima uzorak krvi. Tkivo se donosi u parafinskom bloku od strane pacijenta direktno i vraća mu se prilikom preuzimanja nalaza.

Za sve informacije možete pozvati na kontakt telefon 033 944 211 ili 033 944 210.

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.