NovostiNOVA USLUGA od 10.07.2018.: AKUPUNKTURA

11 Jula, 2018

NOVA USLUGA od 10.07.2018.

Dr Dževad Avdagić u poliklinici Unitic nudi uslugu Akupunkture. Akupunktura je drevni kineski način liječenja, koja se izvodi ubadanjem tankih igala u određene tačke.

Subjektivni efekat: spoznaja posebne senzacije, kineskog  “Deqi“ osjećaj napetosti i mravinjanja oko igle.

Objektivni efekti:

  • analgetski koji se postiže podizanjem praga bola
  • sedacija (neki ljudi mogu i zaspati u toku tretmana, ali se bude sasvim svježi)
  • homeostatski ili regulatorni efekt koji potpomaže održavanje unutrašnje ravnoteže u tijelu.