NOVA USLUGA od 10.07.2018.: AKUPUNKTURA

NOVA USLUGA od 10.07.2018.

Dr Dževad Avdagić u poliklinici Unitic nudi uslugu Akupunkture. Akupunktura je drevni kineski način liječenja, koja se izvodi ubadanjem tankih igala u određene tačke.

Subjektivni efekat: spoznaja posebne senzacije, kineskog  “Deqi“ osjećaj napetosti i mravinjanja oko igle.

Objektivni efekti:

  • analgetski koji se postiže podizanjem praga bola
  • sedacija (neki ljudi mogu i zaspati u toku tretmana, ali se bude sasvim svježi)
  • homeostatski ili regulatorni efekt koji potpomaže održavanje unutrašnje ravnoteže u tijelu.
O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.