Kontakt

Kontaktirajte nas!

"Eurofarm - Centar Poliklinika" PJ Ilidža

Adresa

Butmirska cesta 10,
Ilidža 71210

Telefon

+387 33 773 032
+387 33 773 020
+387 33 773 040 (Medicina rada)

"Eurofarm - Centar Poliklinika" PJ Unitic

Adresa

Fra Anđela Zvizdovića 1,
Sarajevo 71000

Telefon

+387 33 296 375
+387 33 296 379

"Eurofarm - Centar Poliklinika" PJ Visoko

Adresa

Ozrakovići bb,
Visoko 71300

Telefon

+387 32 732 100

"Eurofarm - Centar Poliklinika" PJ Goražde

Adresa

Ferida Dizdarevića 25 A,
Goražde 73000

Telefon

+387 38 240 240

"Eurofarm - Centar Poliklinika" PJ Tuzla

Adresa

Maršala Tita DO 34 B;
II i III sprat (zgrada Toranj)

Telefon

+387 35 416 - 600
+387 35 416 - 601
+387 35 416 - 602

Podružnica Međunarodni aerodrom Sarajevo, Sarajevo

Adresa

Kurta Schorka br. 36,
Sarajevo, Ilidža

Telefon

+387 33 289 226
+387 33 289 227
+387 33 289 228

Email

[email protected]

Podružnica Aerodrom Tuzla

Adresa

Gornje Dubrave bb,
Tuzla

Telefon

+387 35 416 602

Email

[email protected]

PZU ''EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA'' Bugojno

Adresa

307. Motorizovane brigade br.47,
Bugojno

Telefon

+387 30 338 000
+387 30 338 747

Email

[email protected]

"Eurofarm - Centar Poliklinika" PJ Centralna laboratorija

Adresa

Kolodvorska 5,
Sarajevo 71000

Telefon

+387 33 944 214
+387 33 944 213