NovostiKawasaki sindrom je izlječiv ako se na vrijeme dijagnosticira

3 Juna, 2020

Praktično na izmaku pandemije koronavirusa, koji je pokorio cijeli svijet, a kada su ljudi počeli da se opuštaju, po zdravlje najmlađih prijeti bolest Kawasaki, čiji je uzrok nepoznat. Posebno zabrinjava činjenica da se ova rijetka dječija bolest pojavila u zemljama regiona, pa je izvjesno da prijeti i našoj zemlji.

Bez simptoma

O samoj bolesti, njenoj povezanosti sa koronavirusom, načinu širenja, te kako se zaštititi i trebaju li roditelji u našoj zemlji biti zabrinuti obratila se naša uposlenica, prof. dr.med.sci Senka Mesihović-Dinarević.

Prema njenim riječima, većina djece sa dokazanom COVID 19 infekcijom su bez simptoma ili ispoljavaju blage simptome. Međutim, mali broj djece je u posljednja dva mjeseca identificiran sa razvijenim značajnim multisistemskim inflamatornim odgovorom.

“Sva djeca su tretirana po standardnim protokolima. Djeca sa ovom bolešću mogu zahtjevati hospitalizaciju na pedijatrijskim intenzivnim njegama uz multisistemski timski pristup bolesti, koji uključuje pedijatre, infektologe, kardiologe, reumatologe, imunologe i epidemiologe. Ova rijetka bolest je izlječiva ako se na vrijeme dijagnosticira”

Ističe da ovaj rijetki sindrom ima zajedničke karakteristike sa drugim pedijatrijskim inflamatornim bolestima uključujući Kawasaki sindrom, stafilokokni i streptokokni toksični šok sindrom, bakterijalnu sepsu i sindrom aktivacije makrofaga, a može se prezentirati i neuobičajenim bolom u trbuhu uz povišene markere upale.

-Rano prepoznavanje ove bolesti od strane pedijatra u specijalista je od presudnog značaj za pravovremeni tretman i ishod bolesti – napominje dr. Mesihović-Dinarević, dodajući da nas je novi multisistemski inflamatorni sindrom podsjetio da djeca imaju neuobičajen i rijedak odgovor na etiološke faktore.

Kawasakijeva bolest, mukokutani limfonodularni sindrom, odnosno generalizovana febrilna bolest koja nosi značajnu patologiju srca, a čiji uzrok nije poznat, predstavlja vaskulitis koga obično pokreću virusi.

-Organizam u borbi sa virusom počne da napada sopstvene krvne sudove, često pogađa djecu uzrasta ispod pet godina, udružen je sa povišenom temperaturom, kožnim osipom, otokom žijezda, konjunktivitisom i u teškim slučajevima inflamacijom koronarnih arterija koja se jasno uoči ultrazvučnim Kolor Doppler pregledom srca – upozorava doktorica.

Imuna reakcija

Ističe da se koronarna arterija proširi, nastaje aneurizma koronarne arterije uz mogućnost infarkta miokarda djeteta.

“Razlog za pojavu ovog sindroma nije oslabljen imunitet već imuna reakcija koja jeste indivudualna, može da se pojavi kod djece koja su zdrava, kada nakon što preleže neku infekciju, dodje do ovog fenomena. Ako se ne liječi na vrijeme ishod može biti letalan, a ako se prepozna kasno, mogu ostati trajne posljedice na koronarnim arterijama uz rizik za cijeli život od infarkta miokarda” navodi doktorica.

Dodaje kako se Kawasaki sindrom liječi terapijom imunoglobulina i kortikosteroida, uz aspirin, bolest nije infektivna nego reaktivna. Profesorica Dinarević navodi da ukoliko roditelji uoče neke od ovih simptoma, povišenu temperaturu, a da ne znaju zbog čega se javila, ospu i druge promjene karakteristične za Kawasaki, obavezno odmah treba da odvedu dijete ljekaru, pedijatru, porodičnom ljekaru!

-Dvoje od 20 hospitalizirane djece, prema kazivanjima ljekara iz Irske, je zahtjevalo tretman u intenzivnoj njezi. Srećom, do sada nije saopšten letalan ishod – govori ona.

Smatra da ova saopštenja o bolesti kod djece jesu alarm, upozorenje i nešto što trenutno u svijetu istražuju brojni istraživača.

Profesorica navodi da je u kontaktu sa ljekarima pedijatrima u našoj zemlji, kao i Engleskoj, Italiji i Austriji, izmjenjuju mišljenja i iskustva u tretmana djece, svakodnevno prate epidemiološke trendove bolesti u svijetu, ističe da je potreban je profesionalizam, pažljiv i detaljan pristup i djetetu i roditeljima, poštovanje uputa kolega epidemiologa, infektologa i kriznog štaba, rigorozno poštovanje mjera prevencije infekcije, treba slijediti puteva tretmana i dijagnostike bolesti.

Kao član Kraljevskog Koledža pedijatara i dječijeg zdravlja u Engleskoj, sedmično je u toku sa korona situacijom u Velikoj Britaniji i zahvalna na dijeljenju informacija kao što je “Uticaj, COVID-19 na zdravlje djeteta – zdravstvene usluge za zdravlje djeteta”.

Profesorica Mesihović-Dinarević navodi da su 28.aprila 2020. objavljenja prva iskustva ljekara iz Sjeverne Italije i Irske, Our Lady’s Children’s Hospital iz Dublina, o inflamatornom sindromu kod djece uzrasta ispod devet godina koji je povezan sa Covid-19.

-Ljekari navode da je to nova bolest, koja može biti uzrokovana koronavirusom i to Covid-19 virusom, brojevi oboljele djece jesu mali, ali obzirom da nisu 100 posto sigurni jer neki pacijenti nisu imali pozitivan test, rade dosta istraživanja i navode da je ova situacija zabrinjavajuća – kaže ona.

Podsjeća da je upozorenje o ovoj bolesti došlo i iz Velike Britanije, da su djeca bez oboljenja drugih sistema umrla od rijetkog inflamatornog sindroma za koje naučinici vjeruju da je povezan sa koronavirusom.

Istraživanja eskperata

Italijanski i Britanski medicinski eksperti istražuju moguću vezu između Corona pandemije i žarišta teške inflamatorne bolesti među djecom koja su hospitalizirana sa visokom temperaturom i proširenim koronarnim arterijama – naglašava ona.

Bolest je slična Kawasaki sindromu, stoga profesorica i ovim putem upozorava da pedijatri budu oprezni u svakodnevnom radu i pomisle na ovu bolesti.