fbpx

Karijera

Konkursi za posao u PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika”

Za potrebe poslovne jedinice u Goraždu PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” Sarajevo, Podružnica Goražde raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 1. Ljekar opće prakse (sa mogućnošću finansiranja specijalizacije iz jedne od sljedećih oblasti: oftalmologija, neurologija, psihijatrija, medicina rada, radiologija, ginekologija, interna medicina, urologija, opća hirurgija);
 2. Specijalista oftalmolog;
 3. Specijalista neurolog;
 4. Specijalista psihijatar;
 5. Specijalista interne medicine;
 6. Specijalista ginekologije i akušerstva.

Konkurs se raspisuje za: stalni radni odnos, radni odnos na određeno vrijeme, povremeni i privremeni rad.

Kandidati se mole da dostave što detaljnije biografije sa pismom namjere, da naglase za koju poziciju se prijavljuju i za koju vrstu radnog odnosa.

Vaše biografije i pisma namjere možete slati na mail adrese: posao@eurofarm.ba, kenan.kekic@eurofarm.ba, amar.hadzidedic@eurofarm.ba te na adresu: Butmirska cesta 10, 71210 Ilidža.

Konkurs ostaje otvoren 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Za potrebe poslovnih jedinica u Sarajevu PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” Sarajevo raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 1. Direktor ustanove (zdravstveni direktor);
 2. Ljekar opće prakse (sa mogućnošću finansiranja specijalizacije iz jedne od sljedećih oblasti: oftalmologija, neurologija, psihijatrija, medicina rada, radiologija, ginekologija, interna medicina, urologija, opća hirurgija);
 3. Specijalista oftalmolog;
 4. Specijalista neurolog;
 5. Specijalista psihijatar;
 6. Specijalista interne medicine;
 7. Specijalista interne medicine – subspecijalista kardiolog;
 8. Specijalista interne medicine – subspecijalista endokrinolog;
 9. Specijalista ginekologije i akušerstva;
 10. Specijalista opće hirurgije;
 11. Specijalista anesteziologije;
 12. Anesteziološki tehničar.

Konkurs se raspisuje za: stalni radni odnos, radni odnos na određeno vrijeme, povremeni i privremeni rad.

Kandidati se mole da dostave što detaljnije biografije sa pismom namjere, da naglase za koju poziciju se prijavljuju i za koju vrstu radnog odnosa.

Vaše biografije i pisma namjere možete slati na mail adrese: posao@eurofarm.ba, kenan.kekic@eurofarm.ba, amar.hadzidedic@eurofarm.ba te na adresu: Butmirska cesta 10, 71210 Ilidža.

Konkurs ostaje otvoren 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Za potrebe poslovne jedinice u Visokom PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” Sarajevo, Podružnica Visoko raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 1. Ljekar opće prakse (sa mogućnošću finansiranja specijalizacije iz jedne od sljedećih oblasti: oftalmologija, neurologija, psihijatrija, medicina rada, radiologija, ginekologija, interna medicina, urologija, opća hirurgija);
 2. Specijalista oftalmolog;
 3. Specijalista neurolog;
 4. Specijalista psihijatar;
 5. Specijalista interne medicine;
 6. Specijalista ginekologije i akušerstva;
 7. Specijalista radiolog;
 8. Laboratorijski tehničar;
 9. Inžinjer laboratorijske dijagnostike.

Konkurs se raspisuje za: stalni radni odnos, radni odnos na određeno vrijeme, povremeni i privremeni rad.

Kandidati se mole da dostave što detaljnije biografije sa pismom namjere, da naglase za koju poziciju se prijavljuju i za koju vrstu radnog odnosa.

Vaše biografije i pisma namjere možete slati na mail adrese: posao@eurofarm.ba, kenan.kekic@eurofarm.ba, amar.hadzidedic@eurofarm.ba te na adresu: Butmirska cesta 10, 71210 Ilidža.

Konkurs ostaje otvoren 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Medicinska sestra – 2 izvršioca.

Uslovi:

·         Završena srednja medicinska škola, smjer medicinska sestra/tehničar

·          ili Fakultet zdravstvenih studija

·         Važeća licenca za samostalan rad

·         Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno

Mjesto zaposlenja: Sarajevo

Mail adresa na koju možete poslati Vaš CV: info.efc@eurofarm.ba

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicija.

PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Vozač “B” kategorije – 1 izvršilac.

Uslovi:

·        Položen vozački “B” kategorije

·         Potrebno minimalno 5 godina radnog iskustva

Mjesto zaposlenja: Sarajevo

Mail adresa na koju možete poslati Vaš CV: info.efc@eurofarm.ba

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicija.

Za potrebe poslovne jedinice u Tuzli PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 

 1. Specijalista radiolog (1 izvršilac)
 2. Inžinjer radiologije (1 izvršilac)
 3. Specijalista interne medicine  (1 izvršilac)
 4. Laboratorijski tehničar (1 izvršilac)
 5. Specijalista medicine rada (1 izvršilac)
 6. Specijalista neurolog (1 izvršilac)
 7. Specijalista oftalmolog (1 izvršilac)
 8. Diplomirani psiholog (1 izvršilac)
 9. Medicinska sestra (3 izvršioca)

 

Za potrebe poslovne jedinice u Bugojnu PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 

 1. Specijalista radiolog (1 izvršilac)
 2. Inžinjer radiologije (1 izvršilac)
 3. Specijalista interne medicine (1 izvršilac)
 4. Laboratorijski tehničar (1 izvršilac)
 5. Medicinska sestra (2 izvršioca)

 

Za potrebe poliklinike u Sarajevu PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 

 1. Specijalista ginekologije i akušerstva (1 izvršilac)

 

Konkurs se raspisuje za stalni radni odnos, povremeni i privremeni rad.

Kandidati se mole da dostave što detaljnije biografije sa pismom namjere, te da naglase poziciju na koju se prijavljuju, kao i vrstu radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Dokumentaciju slati na info.efc@eurofarm.ba

U slučaju da u PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” nema otvorenih aplikacija za posao, Vaš CV možete poslati na  email:info.efc@eurofarm.ba

Poliklinika zadržava pravo prema kandidatima koji su poslali svoj CV, da ih kontaktira samo u slučaju objektivne potrebe za zapošljavanjem kadrova traženog profila.