fbpx

Karijera

Konkursi za posao u PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika”

Za potrebe poslovne jedinice u Goraždu PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” Sarajevo, Podružnica Goražde raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 1. Ljekar opće prakse (sa mogućnošću finansiranja specijalizacije iz jedne od sljedećih oblasti: oftalmologija, neurologija, psihijatrija, medicina rada, radiologija, ginekologija, interna medicina, urologija, opća hirurgija);
 2. Specijalista oftalmolog;
 3. Specijalista neurolog;
 4. Specijalista psihijatar;
 5. Specijalista interne medicine;
 6. Specijalista ginekologije i akušerstva.

Konkurs se raspisuje za: stalni radni odnos, radni odnos na određeno vrijeme, povremeni i privremeni rad.

Kandidati se mole da dostave što detaljnije biografije sa pismom namjere, da naglase za koju poziciju se prijavljuju i za koju vrstu radnog odnosa.

Vaše biografije i pisma namjere možete slati na mail adrese: posao@eurofarm.ba, kenan.kekic@eurofarm.ba, amar.hadzidedic@eurofarm.ba te na adresu: Butmirska cesta 10, 71210 Ilidža.

Konkurs ostaje otvoren 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Za potrebe poslovnih jedinica u Sarajevu PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” Sarajevo raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 1. Direktor ustanove (zdravstveni direktor);
 2. Ljekar opće prakse (sa mogućnošću finansiranja specijalizacije iz jedne od sljedećih oblasti: oftalmologija, neurologija, psihijatrija, medicina rada, radiologija, ginekologija, interna medicina, urologija, opća hirurgija);
 3. Specijalista oftalmolog;
 4. Specijalista neurolog;
 5. Specijalista psihijatar;
 6. Specijalista interne medicine;
 7. Specijalista interne medicine – subspecijalista kardiolog;
 8. Specijalista interne medicine – subspecijalista endokrinolog;
 9. Specijalista ginekologije i akušerstva;
 10. Specijalista opće hirurgije;
 11. Specijalista anesteziologije;
 12. Anesteziološki tehničar.

Konkurs se raspisuje za: stalni radni odnos, radni odnos na određeno vrijeme, povremeni i privremeni rad.

Kandidati se mole da dostave što detaljnije biografije sa pismom namjere, da naglase za koju poziciju se prijavljuju i za koju vrstu radnog odnosa.

Vaše biografije i pisma namjere možete slati na mail adrese: posao@eurofarm.ba, kenan.kekic@eurofarm.ba, amar.hadzidedic@eurofarm.ba te na adresu: Butmirska cesta 10, 71210 Ilidža.

Konkurs ostaje otvoren 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Za potrebe poslovne jedinice u Visokom PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” Sarajevo, Podružnica Visoko raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 1. Ljekar opće prakse (sa mogućnošću finansiranja specijalizacije iz jedne od sljedećih oblasti: oftalmologija, neurologija, psihijatrija, medicina rada, radiologija, ginekologija, interna medicina, urologija, opća hirurgija);
 2. Specijalista oftalmolog;
 3. Specijalista neurolog;
 4. Specijalista psihijatar;
 5. Specijalista interne medicine;
 6. Specijalista ginekologije i akušerstva;
 7. Specijalista radiolog;
 8. Laboratorijski tehničar;
 9. Inžinjer laboratorijske dijagnostike.

Konkurs se raspisuje za: stalni radni odnos, radni odnos na određeno vrijeme, povremeni i privremeni rad.

Kandidati se mole da dostave što detaljnije biografije sa pismom namjere, da naglase za koju poziciju se prijavljuju i za koju vrstu radnog odnosa.

Vaše biografije i pisma namjere možete slati na mail adrese: posao@eurofarm.ba, kenan.kekic@eurofarm.ba, amar.hadzidedic@eurofarm.ba te na adresu: Butmirska cesta 10, 71210 Ilidža.

Konkurs ostaje otvoren 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

U slučaju da u PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” nema otvorenih aplikacija za posao, Vaš CV možete poslati na  email:info.efc@eurofarm.ba

Poliklinika zadržava pravo prema kandidatima koji su poslali svoj CV, da ih kontaktira samo u slučaju objektivne potrebe za zapošljavanjem kadrova traženog profila.