Karijera

Konkursi za posao u PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika”

Za potrebe poslovne jedinice u Goraždu PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” Sarajevo, Podružnica Goražde raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 1. Ljekar opće prakse (sa mogućnošću finansiranja specijalizacije iz jedne od sljedećih oblasti: oftalmologija, neurologija, psihijatrija, medicina rada, radiologija, ginekologija, interna medicina, urologija, opća hirurgija);
 2. Specijalista oftalmolog;
 3. Specijalista neurolog;
 4. Specijalista psihijatar;
 5. Specijalista interne medicine;
 6. Specijalista ginekologije i akušerstva.

Konkurs se raspisuje za: stalni radni odnos, radni odnos na određeno vrijeme, povremeni i privremeni rad.

Kandidati se mole da dostave što detaljnije biografije sa pismom namjere, da naglase za koju poziciju se prijavljuju i za koju vrstu radnog odnosa.

Vaše biografije i pisma namjere možete slati na mail adrese: [email protected], [email protected], [email protected] te na adresu: Butmirska cesta 10, 71210 Ilidža.

Konkurs ostaje otvoren 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Za potrebe poslovnih jedinica u Sarajevu PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” Sarajevo raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 1. Direktor ustanove (zdravstveni direktor);
 2. Ljekar opće prakse (sa mogućnošću finansiranja specijalizacije iz jedne od sljedećih oblasti: oftalmologija, neurologija, psihijatrija, medicina rada, radiologija, ginekologija, interna medicina, urologija, opća hirurgija);
 3. Specijalista oftalmolog;
 4. Specijalista neurolog;
 5. Specijalista psihijatar;
 6. Specijalista interne medicine;
 7. Specijalista interne medicine – subspecijalista kardiolog;
 8. Specijalista interne medicine – subspecijalista endokrinolog;
 9. Specijalista ginekologije i akušerstva;
 10. Specijalista opće hirurgije;
 11. Specijalista anesteziologije;
 12. Anesteziološki tehničar.

Konkurs se raspisuje za: stalni radni odnos, radni odnos na određeno vrijeme, povremeni i privremeni rad.

Kandidati se mole da dostave što detaljnije biografije sa pismom namjere, da naglase za koju poziciju se prijavljuju i za koju vrstu radnog odnosa.

Vaše biografije i pisma namjere možete slati na mail adrese: [email protected], [email protected], [email protected] te na adresu: Butmirska cesta 10, 71210 Ilidža.

Konkurs ostaje otvoren 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Za potrebe poslovne jedinice u Visokom PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” Sarajevo, Podružnica Visoko raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 1. Ljekar opće prakse (sa mogućnošću finansiranja specijalizacije iz jedne od sljedećih oblasti: oftalmologija, neurologija, psihijatrija, medicina rada, radiologija, ginekologija, interna medicina, urologija, opća hirurgija);
 2. Specijalista oftalmolog;
 3. Specijalista neurolog;
 4. Specijalista psihijatar;
 5. Specijalista interne medicine;
 6. Specijalista ginekologije i akušerstva;
 7. Specijalista radiolog;
 8. Laboratorijski tehničar;
 9. Inžinjer laboratorijske dijagnostike.

Konkurs se raspisuje za: stalni radni odnos, radni odnos na određeno vrijeme, povremeni i privremeni rad.

Kandidati se mole da dostave što detaljnije biografije sa pismom namjere, da naglase za koju poziciju se prijavljuju i za koju vrstu radnog odnosa.

Vaše biografije i pisma namjere možete slati na mail adrese: [email protected], [email protected], [email protected] te na adresu: Butmirska cesta 10, 71210 Ilidža.

Konkurs ostaje otvoren 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Medicinska sestra – 2 izvršioca.

Uslovi:

·         Završena srednja medicinska škola, smjer medicinska sestra/tehničar

·          ili Fakultet zdravstvenih studija

·         Važeća licenca za samostalan rad

·         Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno

Mjesto zaposlenja: Sarajevo

Mail adresa na koju možete poslati Vaš CV: [email protected]

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicija.

PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Vozač “B” kategorije – 1 izvršilac.

Uslovi:

·        Položen vozački “B” kategorije

·         Potrebno minimalno 5 godina radnog iskustva

Mjesto zaposlenja: Sarajevo

Mail adresa na koju možete poslati Vaš CV: [email protected]

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicija.

Za potrebe poslovne jedinice u Tuzli PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 

 1. Specijalista radiolog (1 izvršilac)
 2. Inžinjer radiologije (1 izvršilac)
 3. Specijalista interne medicine  (1 izvršilac)
 4. Laboratorijski tehničar (1 izvršilac)
 5. Specijalista medicine rada (1 izvršilac)
 6. Specijalista neurolog (1 izvršilac)
 7. Specijalista oftalmolog (1 izvršilac)
 8. Diplomirani psiholog (1 izvršilac)
 9. Medicinska sestra (3 izvršioca)

 

Za potrebe poslovne jedinice u Bugojnu PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 

 1. Specijalista radiolog (1 izvršilac)
 2. Inžinjer radiologije (1 izvršilac)
 3. Specijalista interne medicine (1 izvršilac)
 4. Laboratorijski tehničar (1 izvršilac)
 5. Medicinska sestra (2 izvršioca)

 

Za potrebe poliklinike u Sarajevu PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” raspisuje KONKURS za sljedeća zanimanja:

 

 1. Specijalista ginekologije i akušerstva (1 izvršilac)

 

Konkurs se raspisuje za stalni radni odnos, povremeni i privremeni rad.

Kandidati se mole da dostave što detaljnije biografije sa pismom namjere, te da naglase poziciju na koju se prijavljuju, kao i vrstu radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Dokumentaciju slati na [email protected]

PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” Sarajevo raspisuje konkurs za prijem u radni odnos u poliklinici u Tuzli za sljedeća zanimanja:

 

I Ljekari

 1. Specijalista oftalmolog
 2. Specijalista interne medicine
 3. Specijalista radiolog, subspec, ultrazvučne radiologije
 4. Specijalista medicine rada

 

II Laboratorijska dijagnostika

 1. Laboratorijski tehničar

 

PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” Sarajevo raspisuje konkurs za prijem u radni odnos u poliklinici u Sarajevu sljedeća zanimanja:

 

I Ljekari

 1. Ljekar opće prakse
 2. Specijalista oftalmolog
 3. Specijalista neurolog
 4. Specijalista psihijatar
 5. Specijalista interne medicine
 6. Specijalista ginekologije i akušerstva
 7. Specijalista opće hirurgije
 8. Specijalista radiolog, subspec, ultrazvučne radiologije
 9. Specijalista otorinolaringolog
 10. Specijalista dermatovenerolog
 11. Specijalista urolog
 12. Specijalista pulmolog
 13. Specijalista fizijatar
 14. Specijalista ortoped
 15. Specijalista onkolog – hematolog
 16. Specijalista pedijatar
 17. Specijalista vaskularne hirurgije
 18. Specijalista infektolog

II Laboratorijska dijagnostika

 1. Laboratorijski tehničar
 2. Inžinjer laboratorijske dijagnostike

 

III Medicinska sestra

 1. Medicinska sestra, opći smjer
 2. Medicinska sestra opće i abdominalne hirurgije

 

PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” Sarajevo raspisuje konkurs za prijem u radni odnos u novootvorenoj poliklinici u Bugojnu za sljedeća zanimanja:

 

I Ljekari

 1. Specijalista interne medicine
 2. Specijalista radiolog, subspec, ultrazvučne radiologije

II Laboratorijska dijagnostika

 1. Inžinjer laboratorijske dijagnostike

III Medicinska sestra

 1. Medicinska sestra, opći smjer – 2 izvršioca

 

 

Konkurs se raspisuje za: stalni radni odnos, radni odnos na određeno vrijeme, povremeni i privremeni rad.

Kandidati se mole da dostave što detaljnije biografije sa pismom namjere (CV i motivaciono pismo), te da naglase za koju poziciju se prijavljuju i za koju vrstu radnog odnosa.

Vaše biografije i pisma namjere možete slati na mail adresu: [email protected] ili dostaviti na adresu: Butmirska cesta 10, 71210 Ilidža sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ za prijem u radni odnos na mjesto _________.

Konkurs ostaje otvoren 30 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

 

U slučaju da u PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” nema otvorenih aplikacija za posao, Vaš CV možete poslati na  email:[email protected]

Poliklinika zadržava pravo prema kandidatima koji su poslali svoj CV, da ih kontaktira samo u slučaju objektivne potrebe za zapošljavanjem kadrova traženog profila.