Journal of Health Sciences: Coronavirus disease 2019: A new pediatric challenge

Lutvo Sporišević1*, Senka Mesihović-Dinarević2, Anes Jogunčić3, Aida Pilav31

Public Institution Health Centre of Sarajevo Canton, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 3Public Health Institute of Sarajevo Canton, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.