NovostiJeste li znali da u Eurofarm – Centar Poliklinici možete napraviti EMNG?

23 Oktobra, 2018

Elektromioneurografija  (EMNG) je dijagnostička metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava sa mogućnošću utvrđivanja nivoa, stepena i rasprostranjenosti lezije.

Ispitivanje se vrši na tehnološki visoko kompjuterizovanim aparatima pri čemu se obično prvo ispituje provodljivost perifernih nerava, motornih i/ili senzitivnih.

Pravilnom interpretacijom parametara dobijenih EMNG ispitivanjem možemo dobiti veoma korisne informacije koje, u korelaciji sa kliničkim nalazom, mogu ukazati na različita oštećenja perifernog nervnog i mišićnog sistema, odnosno neuromišićne bolesti.

Pregled se radi u svim uzrastima. Ukoliko je pacijent dijete,  potrebno je prisustvo jednog roditelja.

Optimalno vrijeme za EMNG pregled u većini slučajeva je tri sedmice nakon početka simptoma, a zbog razvoja elektrofiziološke slike oboljenja ili povrede.

Pregled traje od 30-45 minuta te zbog korištenja iglenih elektroda, može biti manje ili više neprijatan.

Ne postoji specifična priprema za izvođenje ove metode koju bi pacijent morao provesti prije dolaska u Kabinet.

Elektormiografski pregled se radi kod utvrđenih ili sumnje na sljedeća oboljenja:

  • Radikulopatije – EMNG pruža dragocjene podatke o nivou i stepenu oštećenja, najčešće lumbosakralnih ili cervikalnih radiksa (jedan od osnovnih kriterija za postavljanje indikacije za hirurški tretman i procjenu uspješnosti istog).
  • Fokalne neuropatije – traumatska oštećenja nerava, kompresija nerva u dužem vremenskom periodu (npr. paraliza spavanja n radijalisa), uklještenje (entrapment) nerva u fibroznom ili koštanom kanalu ili između fibroznih traka i kostiju (npr. Carpal tunnel sy), infarkt, tumor ili infekcija nerva, pareza facijalisa (Blink reflex).
  • Metaboličke polineuropatije – dijabetesne, uremijske ili etilne.
  • Demijelinizirajuće neuropatije – akutni idiopatski demijelinizirajući poliradikuloneuritis AIDP (Guillaim Barré sy) i CIDP.
  • Hereditarne polineuropatije – HSMP (Morbus Charcot – Marie- Tooth).
  • Pleksopatije – Brahijalne (pareza PB pri rođenju, radijaciona plexopatija, sindrom gornje torakalne aperture TOS i td.), lumbosakralne (traumatske, jatrogene i td.).
  • Oboljenja i oštećenja motornog neurona – sclerosis amyotrophica lateralis (ALS), spinalno mišićna atrofija (SMA) itd.
  • Miopatije – mišićne distrofije (Dűchenne), polimiositisi, dermatomiositisi, miotonične distrofije.
  • Myastheneia gravis i miastenični sindromi – test neuromišićne transmisije

U našoj poslovnici u Goraždu možete izvršiti neurološki pregled kod dr. Čurčić Branislave. Cijena pregleda je 60 KM, kontrolni pregled iznosi 60 KM, dok EMNG snimanje košta 160 KM.

Vaš,

Eurofarm Centar