Jeste li znali da u Eurofarm – Centar Poliklinici možete napraviti EMNG?

Elektromioneurografija  (EMNG) je dijagnostička metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava sa mogućnošću utvrđivanja nivoa, stepena i rasprostranjenosti lezije.

Ispitivanje se vrši na tehnološki visoko kompjuterizovanim aparatima pri čemu se obično prvo ispituje provodljivost perifernih nerava, motornih i/ili senzitivnih.

Pravilnom interpretacijom parametara dobijenih EMNG ispitivanjem možemo dobiti veoma korisne informacije koje, u korelaciji sa kliničkim nalazom, mogu ukazati na različita oštećenja perifernog nervnog i mišićnog sistema, odnosno neuromišićne bolesti.

Pregled se radi u svim uzrastima. Ukoliko je pacijent dijete,  potrebno je prisustvo jednog roditelja.

Optimalno vrijeme za EMNG pregled u većini slučajeva je tri sedmice nakon početka simptoma, a zbog razvoja elektrofiziološke slike oboljenja ili povrede.

Pregled traje od 30-45 minuta te zbog korištenja iglenih elektroda, može biti manje ili više neprijatan.

Ne postoji specifična priprema za izvođenje ove metode koju bi pacijent morao provesti prije dolaska u Kabinet.

Elektormiografski pregled se radi kod utvrđenih ili sumnje na sljedeća oboljenja:

  • Radikulopatije – EMNG pruža dragocjene podatke o nivou i stepenu oštećenja, najčešće lumbosakralnih ili cervikalnih radiksa (jedan od osnovnih kriterija za postavljanje indikacije za hirurški tretman i procjenu uspješnosti istog).
  • Fokalne neuropatije – traumatska oštećenja nerava, kompresija nerva u dužem vremenskom periodu (npr. paraliza spavanja n radijalisa), uklještenje (entrapment) nerva u fibroznom ili koštanom kanalu ili između fibroznih traka i kostiju (npr. Carpal tunnel sy), infarkt, tumor ili infekcija nerva, pareza facijalisa (Blink reflex).
  • Metaboličke polineuropatije – dijabetesne, uremijske ili etilne.
  • Demijelinizirajuće neuropatije – akutni idiopatski demijelinizirajući poliradikuloneuritis AIDP (Guillaim Barré sy) i CIDP.
  • Hereditarne polineuropatije – HSMP (Morbus Charcot – Marie- Tooth).
  • Pleksopatije – Brahijalne (pareza PB pri rođenju, radijaciona plexopatija, sindrom gornje torakalne aperture TOS i td.), lumbosakralne (traumatske, jatrogene i td.).
  • Oboljenja i oštećenja motornog neurona – sclerosis amyotrophica lateralis (ALS), spinalno mišićna atrofija (SMA) itd.
  • Miopatije – mišićne distrofije (Dűchenne), polimiositisi, dermatomiositisi, miotonične distrofije.
  • Myastheneia gravis i miastenični sindromi – test neuromišićne transmisije

U našoj poslovnici u Goraždu možete izvršiti neurološki pregled kod dr. Čurčić Branislave. Cijena pregleda je 60 KM, kontrolni pregled iznosi 60 KM, dok EMNG snimanje košta 160 KM.

Vaš,

Eurofarm Centar

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.