INZULINSKA REZISTENCIJA – metabolički sindrom

 • Jednostavno otkrivanje postojanja inzulinske rezistencije
 • Dijagnoza i tretman metaboličkog sindroma
 • Individualizirani pristup pacijentu
 • Procjena pratećih poremećaja i kardiovaskularnog rizika
 • Multidisciplinarni pristup (internista, endokrinolog, psiholog)
 • Edukacija pacijenata

Inzulinska rezistencija

Inzulinska rezistencija je stanje koje se javlja kada osoba dobija na težini u tolikoj mjeri da se normalno (potkožno) masno tkivo popuni, te se dalja akumulacija masti odvija u abdomenu, jetri i mišićima. Većina masnog tkiva koje se taloži u abdomenu, između organa, razvija se u aktivni endokrini organ. Inzulinska rezistencija ima dalekosežne posljedice kao što su kardiovaskularne bolesti i dijabetes melitus tip 2. Osobe koje imaju inzulinsku rezistenciju se suočavaju sa poteškoćama u gubitku tjelesne težine na programu ishrane sa normalnim procentom ugljikohidrata. Ignorisanje metaboličke komponente gojaznosti dovelo je do neefikasnog tretmana komorbiditeta.

Procjena

Na početku liječenja pravi se procjena na osnovu:

 • Internističkog pregleda:
  • Temeljita anamneza
  • Antropometrijska mjerenja: visina, težina, obim struka i bokova
 • Metaboličkih parameatra:
  • Glukoza, inzulin, glikolizirani hemoglobin
  • Holesterol, trigliceridi, LDL- holesterol, HDL-holesterol
  • Hormonalni status štitne žlijezde, kortizol, kateholamini, prolaktin, gonadotropini
  • Vitamini i mikronutrijenti: tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), vitamin D, vitamin K, selen, magnezij, bakar, cink
 • Očekivanja i motivacije pacijenta.
 • Psihološkog stanja: prisutnost psihološke traume, depresije, stresa, itd.

Liječenje

Liječenje uključuje dijetetski režim koji ima za cilj poboljšanje i normalizaciju metaboličkog i vaskularnog zdravlja i podrazumijeva:

 • Poboljšanje osjetljivosti na inzulin.
 • Poboljšanje i normalizacija antropometrijskih i metaboličkih parametara.
 • Poboljšanje kvalitete života.

Multidisciplinarni pristup

Liječenje inzulinske rezistencije, abdominalne gojaznosti i pratećih komorbiditeta zahtijeva multidisciplinarni pristup. Velika je uloga interniste, endokrinologa, uz podršku psihologa.

Ipak, u prihvatanju životnih izazova, glavnu ulogu igramo mi.

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.