NovostiINZULINSKA REZISTENCIJA – metabolički sindrom

6 Avgusta, 2019

 

 • Jednostavno otkrivanje postojanja inzulinske rezistencije
 • Dijagnoza i tretman metaboličkog sindroma
 • Individualizirani pristup pacijentu
 • Procjena pratećih poremećaja i kardiovaskularnog rizika
 • Multidisciplinarni pristup (internista, endokrinolog, psiholog)
 • Edukacija pacijenata

Inzulinska rezistencija

Inzulinska rezistencija je stanje koje se javlja kada osoba dobija na težini u tolikoj mjeri da se normalno (potkožno) masno tkivo popuni, te se dalja akumulacija masti odvija u abdomenu, jetri i mišićima. Većina masnog tkiva koje se taloži u abdomenu, između organa, razvija se u aktivni endokrini organ. Inzulinska rezistencija ima dalekosežne posljedice kao što su kardiovaskularne bolesti i dijabetes melitus tip 2. Osobe koje imaju inzulinsku rezistenciju se suočavaju sa poteškoćama u gubitku tjelesne težine na programu ishrane sa normalnim procentom ugljikohidrata. Ignorisanje metaboličke komponente gojaznosti dovelo je do neefikasnog tretmana komorbiditeta.

Procjena

Na početku liječenja pravi se procjena na osnovu:

 • Internističkog pregleda:
  • Temeljita anamneza
  • Antropometrijska mjerenja: visina, težina, obim struka i bokova
 • Metaboličkih parameatra:
  • Glukoza, inzulin, glikolizirani hemoglobin
  • Holesterol, trigliceridi, LDL- holesterol, HDL-holesterol
  • Hormonalni status štitne žlijezde, kortizol, kateholamini, prolaktin, gonadotropini
  • Vitamini i mikronutrijenti: tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), vitamin D, vitamin K, selen, magnezij, bakar, cink
 • Očekivanja i motivacije pacijenta.
 • Psihološkog stanja: prisutnost psihološke traume, depresije, stresa, itd.

Liječenje

Liječenje uključuje dijetetski režim koji ima za cilj poboljšanje i normalizaciju metaboličkog i vaskularnog zdravlja i podrazumijeva:

 • Poboljšanje osjetljivosti na inzulin.
 • Poboljšanje i normalizacija antropometrijskih i metaboličkih parametara.
 • Poboljšanje kvalitete života.

Multidisciplinarni pristup

Liječenje inzulinske rezistencije, abdominalne gojaznosti i pratećih komorbiditeta zahtijeva multidisciplinarni pristup. Velika je uloga interniste, endokrinologa, uz podršku psihologa.

Ipak, u prihvatanju životnih izazova, glavnu ulogu igramo mi.