Infektologija

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

U Eurofarm Centru vršimo dijagnostiku, liječenje i sprječavanje infektivnih bolesti.

Postupci prepoznavanja i utvrđivanja dijagnoze infektivne bolesti imaju izvjesne specifičnosti, u odnosu na druge, neinfektivne bolesti.

Dijagnostika infektivnih bolesti podrazumjeva:

  • kliničku dijagnostiku
  • laboratorijsku dijagnostiku
  • ostale dijagnostičke procedure

KLINIČKA dijagnostika:
  • nekada dovoljna anamneza s epidemiološkom anketom i objektivni pregled bolesnika

Problem predstavljaju:

  • neke infektivne bolesti s istim kliničkim predstavljanjem, ili samo jedna infektivna bolest sa različitim kliničkim predstavljanjem
  • infektivne bolesti mogu biti imitatori, ali i imitirane.
LABORATORIJSKA dijagnostika:

Temelji se na principima čiji MALI CILJ je potvrda kliničke dijagnoze, a VELIKI CILJ postavljanje etiološke tačne dijagnoze.

Zadatak infektologa u dijagnostičkom postupku je da što je moguće racionalnije izdefinira dijagnostički postupak oslonjen na uži spektar diferencijalnih dijagnoza.

Laboratorijska dijagnostika obuhvata ispitivanja: HEMATOLOŠKABIOHEMIJSKAIMUNOLOŠKA; BAKTERIOLOŠKA;VIRUSOLOŠKA; PARAZITOLOŠKA i OSTALE dijagnostičke neinvazivne / invazivne metode, što podrazumjeva i multi/interdisciplinarnost u dijagnostičkom postupku.

Naše usluge

Pružamo usluge iz široke palete medicinskih oblasti!