Dugogodišnje iskustvo: PEDIJATRIJA u Eurofarm – Centar Poliklinici

U okviru pedijatrijskog segmenta Eurofarm – Centar Poliklinike, kod djece uzrasta od rođenja pa do 18 godine, rade se sljedeće usluge:

 • UZ srca: Color Doppler, PW i CW Doppler
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Mišljenje pedijatra prije operacije djeteta uz EKG, laboratorijske pretrage i opći pedijatrijski pregled
 • 24h Holter EKG
 • 24h Holter krvnog pritiska
 • Erogometrija
 • Mišljenje za aktivno bavljenje djeteta sportom (opći pedijatrijski pregled, kardiološki pregled, EKG, 24h Holter EKG, UZ srca i Ergometrija)
 • Kardiološki pregled djeteta sa urođenom srčanom anomalijom
 • Kardiološki pregled djeteta sa stečenom bolesti srca
 • Kardiološki pregled djeteta sa poremećajem srčanog ritma
 • Kardiološki pregled djeteta sa poremećajem metabolizma masti i gojaznosti
 • Konsultativni kardiološki pregled djeteta sa rijetkim pedijatrijskim bolestima
 • Konsultativni kardiološki pregled djeteta sa Sinkopom, konvulzijama, poremećajem ishrane, nefrološkim bolestima, te plućnim, endokrinološkim, hematološkim i alergoimunoreumatskim bolestima
 • Preglede bolesne i zdrave djece u ordinaciji i u kućnoj posjete
 • Pregled pedijatra i mišljenje o operativnom zahvatu
 • Mogućnost kontinuiranog zdravstvenog nadzora u vrtićima
 • Pregled pred upis u vrtić
 • Ultrazvučni pregled kukova u prvoj godini

Navedene preglede u našoj ustanovi obavljaju akademik prof. dr Senka Mesihović Dinarević, specijalista internista subspecijalista kardiolog, prim. dr Gordana Vuković, specijalista pedijatar i prim. dr Ibrahim Špirtović, specijalista pedijatar.

Zakazivanje pregleda vršimo  svakog radnog dana i subotom.

Vaš,

Eurofarm Centar

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.