NovostiDugogodišnje iskustvo: PEDIJATRIJA u Eurofarm – Centar Poliklinici

25 Septembra, 2018

U okviru pedijatrijskog segmenta Eurofarm – Centar Poliklinike, kod djece uzrasta od rođenja pa do 18 godine, rade se sljedeće usluge:

 • UZ srca: Color Doppler, PW i CW Doppler
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Mišljenje pedijatra prije operacije djeteta uz EKG, laboratorijske pretrage i opći pedijatrijski pregled
 • 24h Holter EKG
 • 24h Holter krvnog pritiska
 • Erogometrija
 • Mišljenje za aktivno bavljenje djeteta sportom (opći pedijatrijski pregled, kardiološki pregled, EKG, 24h Holter EKG, UZ srca i Ergometrija)
 • Kardiološki pregled djeteta sa urođenom srčanom anomalijom
 • Kardiološki pregled djeteta sa stečenom bolesti srca
 • Kardiološki pregled djeteta sa poremećajem srčanog ritma
 • Kardiološki pregled djeteta sa poremećajem metabolizma masti i gojaznosti
 • Konsultativni kardiološki pregled djeteta sa rijetkim pedijatrijskim bolestima
 • Konsultativni kardiološki pregled djeteta sa Sinkopom, konvulzijama, poremećajem ishrane, nefrološkim bolestima, te plućnim, endokrinološkim, hematološkim i alergoimunoreumatskim bolestima
 • Preglede bolesne i zdrave djece u ordinaciji i u kućnoj posjete
 • Pregled pedijatra i mišljenje o operativnom zahvatu
 • Mogućnost kontinuiranog zdravstvenog nadzora u vrtićima
 • Pregled pred upis u vrtić
 • Ultrazvučni pregled kukova u prvoj godini

Navedene preglede u našoj ustanovi obavljaju akademik prof. dr Senka Mesihović Dinarević, specijalista internista subspecijalista kardiolog, prim. dr Gordana Vuković, specijalista pedijatar i prim. dr Ibrahim Špirtović, specijalista pedijatar.

Zakazivanje pregleda vršimo  svakog radnog dana i subotom.

Vaš,

Eurofarm Centar