Doc. Dr. Daria Ler održala predavanje pred stručnjacima iz Evrope u sklopu projekta “Clinimark”

Vrlo uspješna Clinimark škola za obuku održala se od 23.-27. Septembra 2019. u Grčkoj, Spetses. Više od 20 akademskih trenera i stručnjaka predavali su doktorskim i postdoktorskim studentima o „Pristupima otkrivanju i validaciji biomarkera“.

Doc. Dr. Daria Ler održala je predavanje na temu “Molecular Diagnostics: from Bench to Clinic” te tako predstavila Eurofarm Polikliniku kao član menadžerskog odbora i radne grupe koja se bavi odabirom i analitičkom validacijom tehnika u otkrivanju biomarkera kao i dizajnu izvodljvosti kliničkih studija za biomarkere.

Nastavni plan i program ove škole, kako navodi doktorica Ler se fokusirao na unapređenje istraživanja biomarkera u akademskim krugovima i prevođenje bazičnih istraživanja u kliničke koristi. U različitim prezentacijama, predavanjima, posterima, grupnim diskusijama, prezentirani su istraživački i klinički projekti kao i njihovi rezultati. Učenjem jednih od drugih je jedan od ključnih obrazaca ove vrlo produktivne i uspješne škole, dodaje doktorica.

Tokom škole i popratnih radionica obuhvaćene su sljedeće teme:

  • Uvod u različite vrste biomarkera (dijagnostičke, prognostičke itd.)
  • Upoznavanje različitih omics pristupa i njihova primjena u kontekstu istraživanja biomarkera
  • Naglašavanje važnosti definiranja konteksta upotrebe biomarkera u kliničkom okruženju prije pokretanja istraživačkog protokola o otkriću i validaciji biomarkera
  • Predstavljanje dobrih smjernica o praksi biomarkera

Pored ovoga, doktorica Ler ističe da je jedinstvena odlika održane škole upravo ta da su se izložili problemi povezani sa omics – studijama biomarkera i treniranje nove generacije naučnika koji su u stanju popraviti nedostatak paradigme otkrivanja i primjene biomarkera. Kako bi se postigao ovaj ambiciozni cilj, postavljeni su sljedeći specifični ciljevi nastave kako bi učesnici mogli steći prije svega globalno viđenje omics-pristupa i tzv. životnog ciklusa biomarkera -od njihovog otkrića do kliničke primjene, zatim vještine bitne za analizu podataka o biomarkerima (analitička provjera testa, klinička učinkovitost), te prema tome razviti kritičko razmišljanje temeljitom evaluacijom objavljenih studija o biomarkerima.

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.