fbpx

Cjenovnik Visoko

Cjenovnik usluga

NAZIV USLUGECIJENA (KM)
PRVI PREGLED NEUROLOGA-VISOKO46
KONTROLNI PREGLED - VISOKO30
KONSULTACIJA - VISOKO23
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
PRVI PREGLED OFTAMOL.VISOKO48
KONTROLA OFTAMOL.VISOKO30
Ispitivanje vidne ost -Visoko18
Ispitivanje vidne ostr-Visoko35
Komp. Autorefraktomija-Visoko18
Aplanac. tonom. za oba oka-Vis40
Pregled prednjeg segm oka-Viso35
Direkt.Oftalmoskopija-Visoko23
Pregled ocne pozadine-Visoko23
Schimerova proba-Visoko23
Pregled za kont. leca-Visoko58
Kont. pregl. za kont.leca-Viso52
Fitovanje kont.leca-Visoko29
Uputa za nosenje kont.leca-Vis18
Ispitivanje kolornog vida-Viso18
Ispitivanje dvoslike-Visoko18
Epilacija trepavica-Visoko35
Fluoroscentni test-Visoko23
Subkonjuktivna injek.-Visoko35
Odstr stranog tijela-Visoko58
Uzimanje brisa - Visoko12
Test opterecenja vodom-Visoko23
Sfericne lece(obicne)-Visoko46
Toricne lece - Visoko92
Pregl.kont. leca "B" - Visoko92
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
Psihotest46
Psihoterapija80
Psihotest i terapija115
Konsultativni pregled35
PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE35
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
PRVI PREGLED -VISOKO46
KONTROLNI PREGLED - VISOKO30
KONSULTACIJA - VISOKO23
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
GINEKOLOŠKI PREGLED VISOKO43
GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK VISOKO43
PAPA TEST VISOKO61
KOLPOSKOPIJA VISOKO40
GINEKOLOŠKI PAKET 1 VISOKO121
GINEKOLOŠKI PAKET 2 VISOKO61
KONTROLNI PREGLED VISOKO30
KONSULTACIJA VISOKO24
BRIS VAGINE VISOKO(mikrob.nal)24
UZIMANJE BRISA CERVIKSA VISOKO24
APLIKACIJA IUD-SPIRALA VISOKO40
APLIKACIJA IUD(MIRENA) VISOKO69
EXTRACTION IUD VISOKO35
TUŠIRANJE GRLIĆA-VISOKO12
GRAVINDEX TEST VISOKO12
ULTRAZVUK TRUDNICE-VISOKO48
CTG-VISOKO13
REVIZIJAITOALETA EPISOTOM-VISO40
TOALETA RANE-VISOKO29
PALPATORNI PREG.DOJKE VISOKO24
KUĆNA POSJETA - VISOKO115
ABRAZIJA-VISOKO235
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
PREGLED ENDOKRINOLOGA - VISOKO61
PREGLED DIJABETOLOGA-VISOKO61
KONTROLA - VISOKO35
KONSULTACIJA - VISOKO23
Pregled + hormoni štitne žlijezde88
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
UROLOŠKI PREGLED VISOKO61
KONTROLNI PREGLED VISOKO30
UROLOŠKI PREGLED I UZV VISOKO103
KONSULTACIJA23
REKT.UZV I UROL.PREGLED VISOKO103
PUNKCIJA HIDROKELE VISOKO63
ISPIRANJE MOK.MJEHURA VISOKO40
UZIMANJE BRISA VISOKO23
NAZIV USLUGE CIJENA (KM)
EKG SA OČITANJEM VISOKO25
UZV SRCA VISOKO73
KUĆNA POSJETA VISOKO115
Pregled internistiicki VISOKO46
KONSULTACIJA VISOKO23
Kardiološki pregled VISOKO46
UZ SRCA + holter EKG-a 145
Kontrolni pregled Visoko35
Holter EKG Visoko91
Holter Pritiska VISOKO67
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
KONSULTACIJA-VISOKO20
PRVI PREGLED DERMAT. VISOKO43
KONTROLA DERMATOLOGA VISOKO26
UZIMANJE BRISA VISOKO10
UZIM. BRISA U KUC. USLOV.VISOK20
HEM.PILING JED.PROMJENE57
HEM.PILING LICA105
HEM.PILING POJ.REGIJE75
HEM.PILING G.EXT210
EKSTRAKCIJA KOMEDONA50
DERMATOSKOP.PREGL. VISOKO51
KUĆNA POSJETA DERMAT.VISOKO115
KONTR.KUĆ.POSJET DERMAT.VISOKO58
OPĆI PREGLED VISOKO43
EKG sa očitanjem VISOKO20
KONTROLA OPĆEG PREGLEDA VISOKO26
ISPIRANJE UŠIJU VISOKO15
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
PEDIJATRIJSKI PREGLED-VISOKO58
KONTROLA PEDIJATRA - VISOKO48
UZ COLOR DOPLER - VISOKO138
KONTROLNI UZ COLOR D - VISOKO115
ERGOMTRIJA - VISOKO104
24H HOLTER EKG-A VISOKO115
24H HOLTER TA - VISOKO110
EKG SA OČITANJEM - VISOKO29
KONSULTACIJA - VISOKO35
LJEKASKO UVJERENJE - VISOKO38
UZ SRCA + EKG138
UZ + HOLTER EKG-A 205
PREVENTIVNI PREGLED40
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
COLOR DOPLER NOGU VISOKO115
UZ ABDOMENA VISOKO69
UZ SKROTUMA I TESTISA VISOKO57
COLOR DOPLER VISOKO69
UZ KUKOVA VISOKO57
UZ ABDOMENA I M.ZDJEL. VISOKO80
UZ VRATNE REGIJE VISOKO46
UZ DOJKI I AKSILA VISOKO69
UZ TETIVA I MIŠIĆA VISOKO57
UZ BUBREGA VISOKO46
UZ RUČNOG ZGLOBA VISOKO57
UZ KOLJENA VISOKO57
UZ OBA KOLJENA VISOKO80
UZ ORGANA VISOKO35
UZ LOŽA LIMF.ČVOROVA VISOKO57
UZ OPERAT.REZA VISOKO35
TCD KOMPLET VISOKO115
TCD STRAŽNJEG SLIVA VISOKO
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
PREPIS LJEKARSKOG VISOKO6
I.M. injekcija - Visoko12
I.V. injekcija - Visok14
SPIROMETRIJA - Visoko17
PREVIJANJE - Visoko12
Mjerenje krvnog pritiska-Visok4
INFUZIJA - VISOKO17
EKG - VISOKO17
AUDIOMETRIJA - VISOKO17
INHALACIJA - VISOKO12
ISPIRANJE USIJU - VISOKO12
AMP TH
MJERESENJE SUK-a VISOKO6
CTG - VISOKO12
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
LJEKARSKO UVJERENJE ZA POSAO52
LJEKARSKO UVJERENJE ZA POSAO PREVENT46
LJEKARSKO UVJERENJE ZA POSEBNE UVJETE RADA69
UVJERENJE ZA POSEBNE UVJETE RADA 69
LJEKARSKA UVJERENJA ZA POSEBNE UVJETE RADA (ŠTETNI GASOVI I MATERIJE-PREVENT)63
LJEKARSKO UVJERENJE ZA VOZAČE A ILI B (ZA INSTRUKTORE)41
LJEKARSKO UVJERENJE ZA VOZAČE A ILI B46
LJEKARSKA UVJERENJA ZA VOZAČE (A+B)58
LJEKARSKA UVJERENJA ZA VOZAČE C,D I E (ZA INSTRUKTORE)52
LJEKARSKA UVJERENJA ZA VOZAČE C,D I E58
LJEKARSKA UVJERENJA ZA POSAO VOZAČA B KATEGORIJE (TAXI)58
LJEKARSKA UVJERENJA ZA POSAO VOZAČA C,D I E KATEGORIJE, VOZAČ PROFESIONALAC (ZA INSTRUKTORE)63
LJEKARSKA UVJERENJA ZA POSAO VOZAČA C,D I E KATEGORIJE VOZAČ PROFESIONALAC69
LJEKARSKA UVJERENJA ZA LIČNO ORUŽJE69
LJEKARSKA UVJERENJA ZA LOVAČKO ORUŽJE58
LJEKARSKA UVJERENJA ZA LIČNO I LOVAČKO ORUŠJE80
LJEKARSKO UVJERENJE ZA POSAO ZDRAVSTVENOG RADNIKA128
LJEKARSKO UVJERENJE ZA BORAVAK (ODRASLI)
LJEKARSKA UVJERENJA ZA BORAVAK (DJECA DO 16 GOD.)
LJEKARSKA UVJERENJA ZA USVAJANJE DJETETA
LJEKARSKA UVJERENJA ZA UPIS NA FAKULTET23