fbpx

Cjenovnik Tuzla

Cjenovnik usluga

NAZIV USLUGE CIJENA (KM)
INTERNISTIČKI PREGLED SA EKG-OM60
INTERNISTIČKI PREGLED BEZ EKG-A55
KOTROLNI INTERNISTIČKI PREGLED SA EKG-OM50
KONTROLNI INTERNISTIČKI PREGLED BEZ EKG-A40
ERGOMETRIJA90
HYPER Q METODA150
HOLTER80
HOLTER 48h120
HOLTER 72h135
7 DNEVNI HOLTER200
24-SATNI MJERAČ KRVNOG PRITISKA (HOLTER RR)80
INTERPRETACIJA EKG-a10
KONSULTATIVNI PREGLED(RAZGOVOR40
KUĆNA POSJETA150
DAVANJE INTRAMUSKULARNE INJEKCIJE20
DAVANJE INTRAVENOZNE INJEKCIJE25
DAVANJE INFUZIJE25
INTERNISTIČKI PAKET I (Pregled, EKG, UZ srca, Holter 24)140
INTERNISTIČKI PAKET II ( Pregled, EKG, UZV srca, UZV abdomena i lab.) 180
PAKET (UZ ŠTITNE + HORMONI ŠTITNE lab)80
AMPULARNA TERAPIJA0
NAZIV USLUGE CIJENA (KM)
OPŠTI PREGLED ILI KONTROLNI UZ45
UZ ŠTITNE I VRATNE REGIJE50
UZ ABDOMENA60
UZ SRCA60
UZ DOJKE 50
UZ DOJKI I AKSILA + ELASTOGRAFIJA100
UZ JEDNOG ORGANA40
UZV BUBREGA 50
UZV ABDOMENA, ZDJELICE + PROSTATA80
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
OPĆI PREGLED45
EKG SA OČITANJEM30
KONTROLNI PREGLED35
KONSULTACIJA25
PREGLED ZA SANITARNU KNJIŽICU55
SPIROMETRIJA SA OČITANJEM25
PREGLED SPECIJALISTE MEDICINE RADA55
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
ZA POSAO ZDR. RADNIKA110
ZA POSAO 50
ZA VOZAČE AMATERE (A ili B)40
ZA POSAO PREVENT35
ZA POSAO I B KATEGORIJA65
ZA VOZAČE AMATERE ( A I B )40
ZA VOZAČE AMATERE (A ILI B) UGOVOR35
ZA VOZAČE PROF. UGOVOR 40
ZA VOZAČE PROFESIONALCE80
ZA ORUŽJE70
ZA ORUŽJE (LIČNO I LOVAČKO)70
ZA POSEBNE UVJETE RADA100
ZA BORAVAK (ODRASLI)110
ZA BORAVAK TURK BOŠNJAK ORG.50
ZA BORAVAK DJECA80
ZA KRUZER175
VIZA- ODLAZAK SAUDIJSKA ARABIJA110
ZA USVAJANJE DJETETA130
ZA SKLAPANJE MALOLJETNOG BRAKA175
UNDP- SIST. PREGLED85
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
PRVI NEUROPSIHIJATRIJSKI80
KONTROLNI NEUROPSIHIJATRIJSKI55
KUĆNA POSJETA150
PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE45
PSIHOTERAPIJA100
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
SPEC.OFTALMOLOSKI PREGLED55
KONTROLNI OFTALMOLOSKI PREGLED40
ISPITIVANJE VIDNE OŠTRINE NA D15
ISPITIVANJE VIDNE OSTRINE30
KOMPIJUTERSKA AUTOREFRAKTOMIJA15
APLANACIONA TONOMETRIJA ZA OBA35
PREGLED SREDNJEG SEGMENTA OKA30
DIREKTNA OFTAL.OČNE POZADINE20
PREG.OČNE POZADINE SA VOLK LEĆ15
SHHIRMEROVA PROBA20
PREGLED ZA KONTAKTNE LEĆE45
KONTR.ZA KONTAK.LEĆE40
FITOVANJE KONTAK.LEĆA25
UPUĆIVANJE ZA NOŠENJE KON.LEĆA15
ISPITIVANJE KOLORNOG VIDA15
ISPITIVANJE DVOSLIKA13
EPILACIJA TREPAVICA30
FLUOROSCEINSKI TEST18
SUBKONJUKTIVALNA INJEK.S LIJEK28
ODSTRANJIVANJE STRANOG TIJELA45
ISPITANJE MOTILITETA BULBUSA9
UZIMANJE BRISA SPOJNICE18
TEST OPTEREĆENJA VODOM18
KUĆNA POSJETA95
Pregled kontak. Leće "B"75
Test opterećenja vodom20
Sferične leće obične35
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA20
INTRAVENSKA INJEKCIJA25
MJERENJE KRVNOG PRITISKA5
INFUZIJA25
EKG20
DAVANJE VAKCINE20
I.M.INJEKCIJA U KUĆNOJ POSJETI 25
I.V.INJEKCIJA U KUĆNOJ POSJETI 25
INHALACIJA KISIKOM30
AUDIOMETRIJA30
MJERENJE ŠEĆERA KOD LJEKARA6
SPIROMETRIJA25
VESTIBULOMETRIJA32
NAZIV USLUGE CIJENA (KM)
Opći reumatološki pregled69
Kontrolni reumatološki pregled52
Intraartikularno davanje terapije69
NAZIV USLUGECIJENE (KM)
TEST INTOLERANCIJE NA HRANU 300 NAMIRNICA SA JELOVNIKOM ZA 7 DANA 95
TEST INTOLERANCIJE NA HRANU 150 NAMIRNICA SA JELOVNIKOM ZA 7 DANA75
INDIVIDUALNO PRILAGOĐENI JELOVNIK 50
PREGLED SPEC.NUTRICIONIZMA I DIJETOTERAPIJE 45
KONTROLNI PREGLED 30
TEST INTOLERANCIJE NA HRANU NA 300 NAMIRNICA65
TEST INTOLERANCIJE NA HRANU NA 150 NAMIRNICA55
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE50
PSIHOTEST I NALAZ50
PSIHOTERAPIJA65
PSIHOTEST I PSIHOTERAPIJA95
KONSULTACIJE30