fbpx

Cjenovnik Goražde

Cjenovnik usluga

NAZIV USLUGECIJENA (KM)
CT GLAVE NATIVNO184
CT HIPOFIZE184
CT PNS184
CT VRATA MEHKIH TKIVA184
CT UROGRAFIJE517
CT VRATNE KICME KOMPLET184
CT ABDOMENA SA MALOM KARLICOM NATIVNO402
CT TORAKALNE KICME 184
CT KRVNIH SUDOVA MALE KARLICE345
CT L/S KICME KOMPLET184
CT PLUCA/ TORAXA NATIVNO184
CT ABDOMENA NATIVNO184
CT ABDOMINALNE AORTE299
CT KARLICE184
CT OBA KOLJENA 138
CT OBA SKOCNA ZGLOBA 138
CT RAMENA138
CT LAKTA 138
CT KRVNIH SUDOVA EKSTREMITETA299
CT RUKE NATIVNO138
CT GLAVE SA KONTRASTOM253
CT HIPOFIZE SA KONTRASTOM 253
CT PNS SA KONTRASTOM253
CT VRATA MEHKOG TKIVA SA KONTRASTOM 253
CT ABDOMENA SA MALOM KARLICOM SA KONTRASTOM 517
CT PLUCA/ TORAXA SA KONTRASTOM 253
CT ABDOMENA SA KONTRASTOM 253
CT KARLICE SA KONTRASTOM 253
CT OBA KOLJENA SA KONTRASTOM 207
CT OBA SKOCNA ZGLOBA SA KONTRASTOM 207
CT RAMENA SA KONTRASTOM 207
CT LAKTA SA KONTRASTOM 207
CT TORAKALNE AORTE SA KONTRASTOM 299
CT TOAKOABDOMNIALNE AORTE SA KONTRASTOM 517
CTA GLAVE SA KONTRASTOM 287
CT VILICE I MEHKIH TKIVA SA VRATM SA KONTRASTOM 310
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
Prvi pregled Dermatologa37
kontrola Dermatologa26
Uzimanje brisa 10
Uzimanje brisa u kucnim uslovima 20
Hemijski piling jedne promjene 50
Hemijski piling lica 105
Hemijski piling pojedincane regije75
Hemijski piling gornjih ekstremiteta210
Estrakcija komedona 50
Dermatoskopski pregled promjena na kozi 45
Kucna posjeta Dermatologa100
Kontrolni dermatoloski pregled u kucnoj posjeti 50
Opci pregled 20
EKG 10
Kontrola opceg pregleda 20
Ispiranje usiju10
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
PREGLED SPECIJALISTE DIJABETOLOGA +EKG 51
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED DIJABETOLOGA 40
SPEC.PREGLED ENDOKRINOLOGA SA UZ ŠTITNE ŽLIJEZDE63
SPECIJALISTIČKI PREGLED ENDOKRINOLOGA51
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED ENDOKRINOLOGA40
OČITANJE NALAZA OD STRANE SPEC. ENDOKRIN.-DIJABET.28
KONSULTACIJE-ENDOKRINOLOŠKE-DIJABETOLOŠKE28
SPECIJALISTIČKI PREGLED ENDOKRINOLOGA+UZ ŠTITNE ŽLIJEZDE (PAKET)60
SPECIJALISTIČKI PREGLED ENDOKRINOLOGA+HORMONI ŠTITNE ŽLIJEZDE (PAKET)60
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
Ehokardiografija srca u B MOD CD125
Internisticki pregled46
Kontrolni internisticki pregled23
Internisticki pregled sa EKG-om46
Kardioloski pregled46
Kardioloski pregled sa EKG-om46
Konsultacija 23
24h Holter EKG-a86
24h Holter pritiska63
EKG sa ocitanjem 17
UZ srca69
UZ srca sa kardioloskim pregledom 92
Hitna kardioloska intervencija 126
PAKET UZ SRCA+ KARDIOLOŠKI PREGLED80
PAKET HOLTER EKG+ UZ SRCA 100
PAKET HOLTER RR + KARDIOLOŠKI PREGLED 100
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
LJEKARSKO ZA VOZACE AMATERE ( A I B )49
LJEKARSKO ZA POSAO/ ADMINISTRACIJA52
LJEKARSKO ZA VOZACE PROFESIONALCE (C,D I E KATEGORIJE)69
LJEKARSKO ZA POSAO POSEBNI UVJETI RADA / VISINAC79
LJEKARSKO ZA POSAO POSEBNI UVJETI RADA79
LJEKARSKO ZA POSAO SPREMACICE U BOLNICI 69
LJEKARSKO ZA FAKULTET49
LJEKARSKO UVJERENJE ZA (A I B) KATEGORIJU57
LJEKARSKO UVJERENJE ZA BORAVAK ODRASLI 155
LJEKARSKO UVJERENJE ZA ZDRAVSTVENOG RADNIKA 126
LJEKARSKO UVJERENJE ZA RADNIKE PREVENTA46
LJEKARSKO UVJERENJE ZA VRTIC38
LJEKARSKO UVERENJE ZA SKOLU38
LJEKARSKO UVERENJE ZA POBEDU RUDET55
LJEKARSKO UVJERENJE PO UGOVOR EMKA BOSNIA 69
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
Opci pregled 52
EKG34
Kontrola40
Ljekarski savjet23
pregled za sanitarnu knjizicu69
Ljekarsko za Sud57
Davanje misljenja za IPK-a57
Pregled specijaliste medicine rada40
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
Neuroloski pregled69
Kontrolni pregled69
EMNG snimanje184
PRVI NEUROPSIHIJATRIJSKI PREGLED69
KONTROLNI NEUROPSIHIJATRIJSKI PREGLED46
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
Specijalisticki oftamoloski pregled61
Kontrolni specijalisticki pregled29
Ispitivanje vidne istrine za daljinu i blizinu bez korekcije 14
Ispitivanje vidne ostrine za daljinu i blizinu sa korekcijom uz pregled autorefraktometrom 31
Kompjuterska autorefraktometrija 11
Apalaciona tonometrija oba oka17
Pregled prednjeg segmenta oka biomikroskopom11
Direktna oftamoskopija ocne pozadine za oba oka23
Pregled ocne pozadine sa Volk lecom za oba oka23
Schirmwerova proba 11
Pregled kontaktne lece55
Kontrolni pregled za kontaktne lece27
Fitovanje kontaktnih leca27
Upucivanje na nosenje kontaktinih leca-edukacija17
Ispitivanje kolornog vida (ischihara test)11
Ispitivanje dvoliska11
Epilacija trepavica11
Fluoresceinski test11
Subkonjuktivalna injekcija s lijekom17
Odstranjivanje stranog tijela s roznice i spojnice34
Ispitivanje motiliteta bulbusa 6
Uzimanje brisa spojnice11
Test opterecenja vodom 23
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
IM DAVANJE 11
IV DAVANJE14
SPIROMETRIJA17
PREVIJANJE11
MJERENJE PRITISKA 4
DAVANJE INFUZIJE17
EKG 23
AUDIOMETRIJA 17
INHALACIJA SA NASIM LIJEKOM 15
ISPIRANJE USIJU23
AMPULARNA TERAPIJA
MJERENJE ŠEĆERA6
PAKET USLUGA"A"171
PAKET USLUGA"B"137
PAKET USLUGA "C"145
PAKET USLUGA "D"183
RTG SNIMAK SA OČITANJEM 35
RTG BEZ OČITANJA 17
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
Ljekarsko za vrtic 38
Ljekarsko za skolu38
Prvi Pedijatrijski pregled57
Kontrolni Pedijatrijski pregled48
Ultrazvucni color doppler srca 96
Erigometrija103
24h Holter EKG109
24h Holter pritiska109
Elektrokardiogram 30
Kontrolni ultrazvucni pregled96
Konsultacije 34
PAKET PEDIJATRISJKI CRP+KKS pregled 80
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
PSIHOLOŠKA PRIPREMA 57
INTERVJU PSIHOLOGA23
PROCJENA INTELEKTUALNIH SPOSOBOSTI ODRASLIH46
EKSPLORACIJA LIŠNOSTI STRUKTURISANI TEHNIKAMA (UPITNICI I INVENTARI) 34
UPOTREBA JEDNODIMENZIONALNIH SKALA U EKSPLORACIJI LICNOSTI23
UPOTREBA SKALA U EKPLORACIJI PORODIČNIH I DRUGIH VAŽNIH RELACIJA34
PROCJENA PSIHOMOTORNOG RAZVOJA DJETETA46
STUKTURIRANI INTERVJU SA RODITELJEM ILI STARATELJEM DJETETA40
NALAZI I MIŠLJENJE PSIHOLOGA 63
PSIHOEDUKATIVNI RAD SA PACIJENTOM ILI SARADNIKOM U LIJEČENJU 34
PSIHOTERAPIJSKI RAD SA RODITELJEM DJETETA46
SAVJETOVANJE I KRUŽNA INTERVENCIJA 40
PORODIČNA I BRAČNA PSIHOTERAPIJA 57
INTERVJU SA OVISNIKOM U SVRHU PROCJENE TEŽINE OVISNOSTI46
MOTIVACIJA OVISNIKA ZA LIJEČENJE34
INTERVENCIJA U AKTIVNIM STRESNIM REAKCIJAMA 46
KUĆNE POSJETE 115
TELEFONSKE KONSULTACIJE11
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
Eho abdomena69
Eho abdomena i male karlice102
Eho stitnjace vrata57
Eho bubrega50
Drugo misljenje radiologa115
Eho ingvinalnih LGL63
Eho aksilarne regije63
Color doppler parenhimnih organa121
Color doppler krvnih sudova vrata80
CDS ekstremiteta126
CDS renalnih arterija115
Konsultacije23
Eho urotrakta 60
Eho poplitealnih-zatkoljenicnih jama63
Eho stitne zlijezde i limfnih cvorova vrata57
CD arterija donjih ekstremiteta126
CD vena dnjih ekstremiteta 121
Eho testisa71
Eho gusterace57
CD arterija jedne noge86
CD arterije jedne ruke 86
Eho slezine57
Eho jednog organa57
Eho Hepatobilijarnog organa60
UZ DOJKI 69
UZ TETIVA I MIŠIĆA69
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
Klinicki pregled34
UZ pregledbubrega, M. Besike, prostate i testisa57
Uroloski pregled34
Kontrola23
NAZIV USLUGECIJENA (KM)
Internisticki pregled42
EKG sa ocitanjem18
Konsultacije23
Kontrolni pregled23
24h Holter srca57
24 hHolter pritiska 48
Ergometrija85
Kucna posjeta85
Internisticki pregled42
internisticki pregled sa EKG-om48