BiografijaBiografija: dr. Sunčica Starović – Bajčetić

16 Oktobra, 2019

Dr. Sunčica Starović – Bajčetić rođena 1979 godine u Doboju, stekla je zvanje doktora medicine na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2006 godine, od kada je na matičnom fakultetu angažovana kao asistent na katedri za Fiziologiju. Od 2008 2010 godine pohađala je postdiplomske – magistarske studije iz oblasti Osnove medicinskih istraživanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dok je od 2009 – 2013. godine postdiplomske specijalističke studije iz Radiologije na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2013 – 2017 godine angažovana je kao specijalista Radiologije u Univeritetskoj bolnici Foča, a od 2017. godine je dio tima PZU „Eurofarm – Centar Poliklinika“. Dodatno stručno usavršavanje iz različitih oblasti radiologije obavljala je u renomiranim medicinskim ustanovama  u regionu i inostranstvu (Austrija –AKH pod mentorstvom prof. dr Thurnher; Turska –  Diskapi Yildirim Beyazit Hastanesi Ankara; Holandija- Gemini Ziekenhuis Den Helder; Hrvatska – KB „Dubrava“  pod mentorstvom prof. dr Brkljačić; Srbija – KCS , VMA, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Institut za onkologiju Vojvodine,…).

  1. godine upisuje Akademske (PHD) studije – klinički smjer na Medicinskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo (u fazi izrade doktorske disertacije) na kome je 2019. godine izabrana u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Radiologija.