Biografija: dr. Sunčica Starović – Bajčetić

Dr. Sunčica Starović – Bajčetić rođena 1979 godine u Doboju, stekla je zvanje doktora medicine na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2006 godine, od kada je na matičnom fakultetu angažovana kao asistent na katedri za Fiziologiju. Od 2008 2010 godine pohađala je postdiplomske – magistarske studije iz oblasti Osnove medicinskih istraživanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dok je od 2009 – 2013. godine postdiplomske specijalističke studije iz Radiologije na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2013 – 2017 godine angažovana je kao specijalista Radiologije u Univeritetskoj bolnici Foča, a od 2017. godine je dio tima PZU „Eurofarm – Centar Poliklinika“. Dodatno stručno usavršavanje iz različitih oblasti radiologije obavljala je u renomiranim medicinskim ustanovama  u regionu i inostranstvu (Austrija –AKH pod mentorstvom prof. dr Thurnher; Turska –  Diskapi Yildirim Beyazit Hastanesi Ankara; Holandija- Gemini Ziekenhuis Den Helder; Hrvatska – KB „Dubrava“  pod mentorstvom prof. dr Brkljačić; Srbija – KCS , VMA, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Institut za onkologiju Vojvodine,…).

  1. godine upisuje Akademske (PHD) studije – klinički smjer na Medicinskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo (u fazi izrade doktorske disertacije) na kome je 2019. godine izabrana u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Radiologija.
O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.