NovostiAkademkinja prof. dr.med.sci Mesihović-Dinarević održala predavanje pred stručnjacima iz Evrope i Amerike

10 Juna, 2019

U francuskoj Nici 30. i 31. maja 2019 godine održana je Treća Svjetska konferencija o zdravlju žena. Okupila je brojne eminentne medicinske stručnjake iz Amerike i Evrope koji su prezentirali najnovije radove i istraživanja iz ove oblasti.

Akademkinja prof. dr.med.sci Senka Mesihović-Dinarević, prvog dana ovog prestižnog skupa predstavila je rezultate naučno-istraživačke studije koja i dalje izaziva značajan naučni interes.

Riziko faktori

Naime, studija, koja se od 2017 godine timski provodi u zemljama regije i to: Bosne i
Hercegovine, Hrvatske, Njemačke istražuje nove moguće riziko faktore za prijevremeno rođenje djeteta.

Profesorica Mesihović-Dinarević podsjetila je da je trudnoća stanje sa kompleksnim fizičkim i fiziološkim promjenama koje imaju važne efekte na multiple organske sisteme. Navela je da neki autori ukazuju na moguću vezu između periodontalne bolesti trudnica s rizikom od prijevremenog poroda, rođenja djeteta niske porođajne težine i gestacione dobi kao i mogućim kardiovaskularnim bolestima. Adekvatno oralno zdravlje se reflektira i utiče na opšte zdravlje kao i kvalitet života. Kod trudnica sa peridontalnom bolešću dva do sedam puta viši je rizik za prijevremeno rođenje djeteta.

"Incidenca prematuriteta i djece male porođajne težine varira od 5-18 posto, zavisno od geografskog područja i karakteristika populacije.
Uzroci prematuriteta u više od 50 posto slučajeva nisu poznati, a kao mogući uzroci između ostalih, navode se: socioekonomski faktori, 
akutne i hronične bolesti, multiple trudnoće, ginekološki uzroci, nasljedne bolesti, placentalni i drugi uzroci", istakla je prof. dr. Mesihović-Dinarević.

Veoma je važno, kako navodi doktorica Dinarević, da se identificiraju mogući riziko faktori za prijevremeno rođenje djeteta i djeteta male porođajne težine jer je na taj način moguće značajno smanjiti: incidencu, perinatalni mortalitet, broj mogućih perinatalnih komplikacija, finansijske troškove neonatalne intenzivne njege i terapije i kardiovaskularnih reperkusija na zdravlje novorođenčeta.

Profesorica Mesihović-Dinarević ističe da primarnu prevenciju ateroskleroze treba početi što ranije, još tokom trudnoće, kreirajući zdrav način života. Adekvatna ishrana u trudnoći, monitoriran tok trudnoće, redovna dentalna terapija može smanjiti frekvencu i pojavu karijesa, peridontalne bolesti, prematuriteta i kardiovaskularnih posljedica na zdravlje novorođenčeta i doprinijeti boljem zdravlju društva.

Prezentirani rezultati studije čine zdravstvena bazu za region Balkana, kao i geografski, demografski i epidemiološki izvor informacija za otkrivanje i identifikaciju novih potencijalnih riziko faktora prijevremenog poroda i moguć razvoj ateroskleroze.

 

 

 

Referenca: Vele, F. (2019): Nica / Dr. Mesihović-Dinarević održala predavanje pred stručnjacima iz Evrope i Amerike, radiosarajevo.ba, (pristupljeno: 10.06.2019.)