Akademkinja prof. dr.med.sci Mesihović-Dinarević održala predavanje pred stručnjacima iz Evrope i Amerike

U francuskoj Nici 30. i 31. maja 2019 godine održana je Treća Svjetska konferencija o zdravlju žena. Okupila je brojne eminentne medicinske stručnjake iz Amerike i Evrope koji su prezentirali najnovije radove i istraživanja iz ove oblasti.

Akademkinja prof. dr.med.sci Senka Mesihović-Dinarević, prvog dana ovog prestižnog skupa predstavila je rezultate naučno-istraživačke studije koja i dalje izaziva značajan naučni interes.

Riziko faktori

Naime, studija, koja se od 2017 godine timski provodi u zemljama regije i to: Bosne i
Hercegovine, Hrvatske, Njemačke istražuje nove moguće riziko faktore za prijevremeno rođenje djeteta.

Profesorica Mesihović-Dinarević podsjetila je da je trudnoća stanje sa kompleksnim fizičkim i fiziološkim promjenama koje imaju važne efekte na multiple organske sisteme. Navela je da neki autori ukazuju na moguću vezu između periodontalne bolesti trudnica s rizikom od prijevremenog poroda, rođenja djeteta niske porođajne težine i gestacione dobi kao i mogućim kardiovaskularnim bolestima. Adekvatno oralno zdravlje se reflektira i utiče na opšte zdravlje kao i kvalitet života. Kod trudnica sa peridontalnom bolešću dva do sedam puta viši je rizik za prijevremeno rođenje djeteta.

"Incidenca prematuriteta i djece male porođajne težine varira od 5-18 posto, zavisno od geografskog područja i karakteristika populacije.
Uzroci prematuriteta u više od 50 posto slučajeva nisu poznati, a kao mogući uzroci između ostalih, navode se: socioekonomski faktori, 
akutne i hronične bolesti, multiple trudnoće, ginekološki uzroci, nasljedne bolesti, placentalni i drugi uzroci", istakla je prof. dr. Mesihović-Dinarević.

Veoma je važno, kako navodi doktorica Dinarević, da se identificiraju mogući riziko faktori za prijevremeno rođenje djeteta i djeteta male porođajne težine jer je na taj način moguće značajno smanjiti: incidencu, perinatalni mortalitet, broj mogućih perinatalnih komplikacija, finansijske troškove neonatalne intenzivne njege i terapije i kardiovaskularnih reperkusija na zdravlje novorođenčeta.

Profesorica Mesihović-Dinarević ističe da primarnu prevenciju ateroskleroze treba početi što ranije, još tokom trudnoće, kreirajući zdrav način života. Adekvatna ishrana u trudnoći, monitoriran tok trudnoće, redovna dentalna terapija može smanjiti frekvencu i pojavu karijesa, peridontalne bolesti, prematuriteta i kardiovaskularnih posljedica na zdravlje novorođenčeta i doprinijeti boljem zdravlju društva.

Prezentirani rezultati studije čine zdravstvena bazu za region Balkana, kao i geografski, demografski i epidemiološki izvor informacija za otkrivanje i identifikaciju novih potencijalnih riziko faktora prijevremenog poroda i moguć razvoj ateroskleroze.

 

 

 

Referenca: Vele, F. (2019): Nica / Dr. Mesihović-Dinarević održala predavanje pred stručnjacima iz Evrope i Amerike, radiosarajevo.ba, (pristupljeno: 10.06.2019.)

O nama

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine. Ideja je nastala od poduzetničke vizije da se izgradi jedan od prvih privatnih polikliničkih centara koji bi bio na usluzi svojim pacijentima. Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.